ఉంగరం ఏ వేలికి పెట్టుకుంటే గుండెకు మంచిది       2018-04-20   00:52:03  IST  Lakshmi P

కొంత మంది పది వేళ్ళకు ఉంగరాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. మరి కొంత మంది జాతక రీత్యా ఉంగరాలను పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఆలా కాకుండా ఎక్కువ మంది ఒక ఉంగరం మాత్రమే పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. పూర్వ కాలంలో చేతికి పది ఉంగరాలు పెట్టుకొని ఆర్భాటంగా కనిపించేవారు కాదు. ఒక ఉంగరమే అయినా పెళ్లి సమయంలో ప్రధానపు ఉంగరంగా వధూవరులు మార్చుకొనేవారు. అయితే ఏ వేలుకి ఉంగరాన్ని పెట్టుకోవాలి. అనే విషయం మీద కూడా ఒక వివరణ ఉంది.

ఉంగరాన్ని మధ్య వేలు, చిటికెన వేలుకి మధ్యలో ఉన్న వేలుకి పెట్టుకోవాలి. అందుకే ఆ వేలుకి ఉంగరం వేలు అని పేరు వచ్చింది. అయితే ఏ చేతి ఉంగరం వేలుకి పెట్టాలని సందేహం చాలా మందికి వస్తుంది. ఎడమ చేతి ఉంగరం వేలుకి మాత్రమే ఉంగరం పెట్టుకోవాలి. మిగతా వేళ్ళకు పెట్టుకున్న సరే ఎడమ చేతి ఉంగరం వేలుకి పెట్టుకోవటం ముఖ్యం.

ఎందుకంటే ఉంగరం వేలు నుంచి వెళ్లే నాడీ నేరుగా గుండెకు చేరుతుంది. అందుకే పెళ్లి సమయంలో జరిగే ప్రధానం సమయంలో వధూవరులు ఒకరి చేతికి మరొకరు ఉంగరం వేలుకి ఉంగరం పెడితే ఆ స్పందనలు గుండెకు చేరతాయని ఆ విధంగా పెడుతూ ఉంటారు. ఏది ఏమైనా ఎడమ చేతి ఉంగరం వేలికి ఉంగరం పెడితే గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది.