తెల్లజుట్టు ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా చేసే పొరపాట్లు  

White Hair Mistakes-

White Hair Mistakes--White Hair Mistakes-

అందువల్ల ఆ అలవాటును తగ్గించుకోవాలి.

ప్రతి రోజు షాంపూతో తలస్నానము చేయటం వలన కూడా తెల్లజుట్టు వచ్చేస్తుందిఅందువల్ల షాంపూతో తలస్నానము వారానికి రెండు సార్లు మాత్రమే చేయాలిజుట్టుకు అమ్మోనియా బేస్డ్ డైని ఎట్టి పరిస్థితిలోను వాడకూడదు.