మీరు 10 వ తారీఖున జన్మించారా....అయితే మీ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?  

10 వ తారీఖున జన్మించిన వారి గుణాలు,ప్రవర్తన,బలాలు,బలహీనతలు ఎలా ఉంటాయవివరంగా తెలుసుకుందాం.10 వ సంఖ్యకు సూర్యడు అధిపతి.వీరి మీద సూర్య గ్రప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.వీరి విజయాల శాతం ఎక్కువగా ఉన్నా సరఒక్కసారిగా కాకుండా నిదానంగా ముందుకు సాగుతారు.వీరు జీవితంలో కష్టపడపనిచేసి విజయాలను అందుకోవటం వలన తక్కువ సమయంలోనే టార్గెట్ ని రీచఅవుతారు.

People Born On The 10 Th Of Everymonth--

వీరు ఎంచుకున్న రంగంలో ఉన్నత స్థితిలోకి వెళతారు.

వీరు గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే వీరికి విజయాలు తేలికగా రావు.చాలకస్టపడి సంపాదించుకోవాలి.వీరికి జీవితంలో ఏది సులువుగా రాదు.కష్టపడసంపాదించుకోవాలి.వీరిని పది మంది వ్యక్తులు నమ్ముతారు.వీరు ఏ రంగంలఉన్నా సరే వీరికి సంఘంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు కలుగుతాయి.

వీరికి సూర్య గ్రహ ప్రభావం ఉండటం వలన నాయకత్వ లక్షణాలు,ఆత్మ విశ్వాసఎక్కువగా ఉంటాయి.

ఓటమి వస్తే దిగులు పడకుండా విజయం దిశగా అడుగులవేయటానికి సిద్ధం అవుతారు.కానీ ఓటమికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలఒప్పుకోరు.ఎప్పుడు వీరి అడుగులు విజయం దిశగానే ఉంటాయి .

వీరి విజయాలను చూసి అసూయ పడే వారి సంఖ్య అలాగే శత్రువులు కూడా ఎక్కవగానఉంటారు.వీరి శత్రువులు వీరి మీద విజయాన్ని సాధించాలని అనుకున్సాధించలేరు.ఒకవేళ సాధించిన అది తాత్కాలికం మాత్రమే.విజయాల గురించి పదమందికి చెప్పటం వలన వీరికి నష్టమే కలుగుతుంది.అందువల్ల వీరు విజయాగురించి చాలా తక్కువగా మాట్లాడితే మంచిది.