మీ అదృష్ట సంఖ్య 5 అయితే మీ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?  

5 వ తారీఖున జన్మించిన వారి లక్షణాలు,గుణగణాలు,ప్రవర్తన ఎలా ఉంటాయవివరంగా తెలుసుకుందాం.5 నెంబర్ కి అధిపతి బుధుడు.అందువల్ల వీరి మీబుధుడు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.వీరికి తెలివితేటలు కూడా చాలా అధికంగఉంటాయి.వీరు ఎంత కష్టమైన పనిని అయినా వీరి తెలివితేటలతో సాధిస్తారువీరిలో ఈ నేర్పు అధికంగా ఉంటుంది.అలాగే వీరికి ఏ సమస్య వచ్చిన చాలచాకచక్యంతో బయట పడతారు.ముఖ్యంగా వీరికి సంఘంలో మంచి పేరప్రతిష్టలు,పలుకుబడి ఉంటాయి.

People Born On The 5th Of Every Month--

వీరు ఏ వృత్తిలో ఉన్నా, ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే వీరికి పరిచయాలు చాలఎక్కువగా ఉంటాయి.దాంతో వీరికి జీవితంలో ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎవరఒకరు సాయం చేస్తారు.వీరికి నిగ్రహం ఎక్కువ.వీరికి ఏదైనా సమస్వచ్చినప్పుడు గొడవ పడకుండా స్నేహపూర్వహంగా వ్యవహరించి సమస్యను పరిష్కారచేసుకుంటారు.

వీరు ఎప్పుడు నవ్వుతు ఉంటూ అందరిని ఆకట్టుకుంటారు.వీరు గౌరవం ఇచ్చపుచ్చుకొనే రకం.వీరికి అధిపతిగా బుధుడు ఉండటం వలన విజయాల శాతం అధికంగఉంటుంది.వీరు ఏ పనిని అయినా బుద్ధిబలంతో సాధించి ఉన్నత స్థితికచేరుకుంటారు.వీరు అనేక మందికి దిశా నిర్దేశం చేయగల నేర్పు ఉండటం వీరస్పెషాలిటీ.

వీరికి ఉద్యోగం అయినా వ్యాపారం అయినా రొటీన్ గా ఎప్పుడు ఒకే విధంగా ఉండటనచ్చదు.

అందువల్ల తరచుగా ఉద్యోగాలు,వ్యాపారాలు మార్చేస్తూ ఉంటారు.వ్యాపారం అయినా వారి తెలివితేటలతో రాణిస్తారు.వీరు చేసే ప్రతి పనిలోకకొత్తదనాన్ని కోరుకుంటారు.