పట్టు బట్టలు ఎందుకు ధరిస్తారో తెలుసా?  

Why We Use Silk Clothes In Every Occasion-pelli Battala Pratyakatha,silk Clothes,పట్టు బట్టలు

మన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి మరియు పూజాది కార్యక్రమాలలమగవారు,ఆడవారు పట్టు వస్త్రాలను ధరిస్తూ ఉంటారు. ఆడవారికి పట్టవస్త్రాలకు అవినాభావ సంబంధం ఉంది. పట్టు వస్త్రాలు ఎన్నో రంగుల్లో మరియఎన్నో రకాలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి..

పట్టు బట్టలు ఎందుకు ధరిస్తారో తెలుసా?-Why We Use Silk Clothes In Every Occasion

ఈ పట్టు వస్త్రాలు సమాజంలో ఉన్నస్థితిని ,ఐశ్వర్యాన్ని సూచిస్తాయి.

అయితే పట్టు వస్త్రాలను ధరించటానికి ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయనచెప్పాలి. ఆధునిక శాస్త్రం,ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి ప్రాణి చుట్టఓరా అనబడే సప్త వర్ణ కాంతి పుంజం ఉంటుంది. ఇది మన శారీరక మానసిపరిస్థితులను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది.

పట్టు వస్త్రాలను ధరించినప్పుడు ఈ ఓరా ఎంతో కాంతివంతంగా శక్తివంతంగచుట్టూ ఉన్న పాజిటివ్ శక్తిని ఆకర్షించి మన శరీరంలో ప్రసరించేలచేస్తుంది. అందువల్ల పూజలు చేసే సమయంలోను గుడికి వెళ్లే సమయంలోను పట్టవస్త్రాలు ధరించాలని ఆడవారికి,మగవారికి చెప్పుతారు. ఏది ఏమైనా మసంప్రదాయాలలో కన్పించని చాలా సైన్స్ దాగి ఉందని చెప్పవచ్చు.