కార్తీకమాసంలో ఈ సమయంలో నిద్రిస్తే....కష్టాలు తప్పవా?  

Dont Do Karthika Masam Afternoon Sleep-

కార్తీకమాసం అనగానే ప్రతి రోజు స్నానాలు,పూజలు,ఉపవాసాలు గుర్తుకవస్తాయి. ఈ నెల మొత్తం పూజలు భక్తి శ్రద్దలతో చేస్తే చాలా పుణ్యవస్తుంది. దాంతో అందరు మానకుండా ఈ నెలలో పూజలు,తల స్నానాలు,ఉపవాసాలచేసేస్తూ ఉంటారు..

కార్తీకమాసంలో ఈ సమయంలో నిద్రిస్తే....కష్టాలు తప్పవా?-

అయితే తల స్నానం సూర్యోదయానికి ముందే లేచి చన్నీళ్లతతల స్నానము చేయాలి. అంతేకాక తల స్నానం చేసే ముందు తలకు నూనె రాయకూడదుఆలా రాస్తే మంచిది కాదు.ఈ మాసంలో అబద్దాలు ఆడటం, ఎదుటివారిని బాధ పెట్టడం, మోసాలు ఇలాంటివఅస్సలు చేయకూడదు.

ఇలాంటివి ఏ మాసంలో అయినా చేయకూడదు. కార్తీకమాసంలఅస్సలు చేయకూడదు.కార్తీకమాసంలో దీపం వెలిగించడం ఎంతో పుణ్యమైనా పనిఅయితే ఆ దీపంలో ఒక వత్తు వేయకూడదు.

దీపంలో 2 వత్తులను వేసి మాత్రమవెలిగించాలి.అంతేకాక మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే కార్తీక మాసంలో మధ్యాహ్న సమయంలఅసలు పడుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఈ మాసం శివకేశవులు ఇద్దరికీ చాలా ఇష్టమైమాసం. అలా గాని పడుకుంటే శివకేశవులకు కోపం వస్తుందంట.

ఈ మాసంలమద్యాహ్నం గాని పడుకుంటే తీరని కష్టాలు వస్తాయని అంటారు.కాబట్టసాధ్యమైనంత వరకు మధ్యాహ్న సమయంలో నిద్ర పోకుండా చూసుకోండి.