పూజలో గంట ఎందుకు మోగిస్తారు?  

Why Do We Ring The Bell In A Temple-

భగవంతునికి ఆహ్వానం పలకడానికి గంట మోగిస్తారు. మనం చేసే ఉపచారాలకస్వామిని లేదా అమ్మవారిని అభిముఖం చేసే ప్రయత్నమే ఘంటారావం. దేవాలయలోకి ప్రవేశించగానే ముందు ఘంటారావం చేసి భగవంతుని దర్శించుకోవటానికి కూడఇదే కారణం...

పూజలో గంట ఎందుకు మోగిస్తారు?-

అంతే కాకుండా చుట్టూ ఉన్న భూత పిశాచాలకూ, దుష్ట శక్తులకదేవుని పూజ మొదలైందనీ, ఇంక ఆ చోట వాటికి స్థానం లేదనీ హెచ్చరికగా కూడగంట వాయిస్తారు. శక్తి కొద్దీ ఆర్భాటంగా ఖరీదైన లోహాలతో చేసిన గంటలనచూస్తుంటాం. కానీ ‘కంచు మ్రోగునట్లు కనకంబుమ్రోగునా’ అన్న నానుడి ఈ విషయలో వర్తిస్తుంది.

భగవంతుడికి కంచు గంట శ్రేష్ఠం.శివునికైతే నంది గంట (నంది ఆకారం చెక్కబడిన గంట), విష్ణువుకైతే ఆంజనేయుడలేదా గరుత్మంతుడు చెక్కబడిన గంటలు ఉపయోగించాలి.వినాయకుడు, శృంగి, శంచక్రాదులు ఇలా రకరకాలైన స్వరూపాలు గల గంటలు అందుబాటులో ఉన్నాయిరోజువారీగా ఇంట్లో పూజించేటప్పుడు ఈ భేదం పాటించాల్సిన అవసరం లేదు.