దేవాలయాలకు స్త్రీలు ఎలా వెళ్ళాలి?  

How Should Women Go To Temples.-

Women go to church every Friday. If you go to the temple, you will find happiness and ecstatic wealth. But how can women go to church on Friday? Our elders also told us how to go to church for church. Wear traditional dress like sari, skirt, oeni. Always wear saffron. The yellow, saffron bristle under the saffron should be placed on the forehead but not on the forehead.

.

Our elders say that this will make good results. If you go to Ganesha temple, you have to take the rain. If you have to submit to the mourning every Friday, the house is very calm. If you go to the same Shiva temple, any of the paints are removed and the mind is calm. When you go to the temple of Vishnu, go to Tulasi Math. When you go to Anjaneya Swami go to the butter

..

..

..

స్త్రీలు ప్రతి శుక్రవారం గుడికి వెళుతూ ఉంటారు. ఆలా గుడికి వెళ్ళితే సుసంతోషాలు,అష్ట ఐశ్వర్యాలు లభిస్తాయని నమ్మకం. అయితే శుక్రవారం గుడికవెళ్లే స్త్రీలు ఎలా వెళ్ళాలి..

దేవాలయాలకు స్త్రీలు ఎలా వెళ్ళాలి?-How Should Women Go To Temples.

మన పెద్దలు స్త్రీలు గుడికి ఎలా వెళ్లాలకూడా చెప్పారు. చీర,లంగా,ఓణీ వంటి సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరించాలి. అలాగనుదుట కుంకుమ ధరించాలి.

గుడిలో ఇచ్చే పసుపు,కుంకుమను నుదుటి కుంకుకింద,విభూతి అయితే నుదుటి బొట్టు పైన పెట్టుకోవాలి.

ఈ విధంగా చేస్తే మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయని మన పెద్దలు చెప్పుతున్నారువినాయకుని గుడికి వెళ్ళితే గరిక మాలను తీసుకువెళ్లాలి. గరిక మాలను ప్రతశుక్రవారం వినాయకునికి సమర్పిస్తే కోరిన కోరికలు తిరటమే కాకుండా ఇల్లచాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

అదే శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు బిల్వ పత్రాలను ఏవైనా బాధలు ఉంటతొలగిపోయి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది..

విష్ణు మూర్తి ఆలయానికవెళ్ళినప్పుడు తులసి మాలతో వెళ్ళాలి. ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరకవెళ్ళినప్పుడు వెన్న తీసుకోని వెళ్ళాలి.

అదేవిధంగా దుర్గాదేవిని శుక్రవారం దర్శించుకునే మహిళలు పసుపు, తెలుపుఎరుపు రంగుల్లో గల పువ్వులను సమర్పించుకుంటే సర్వసుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయిఈతిబాధలు తొలగిపోయి అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని మన పెద్దలు అంటున్నారు.