ఏ వారం.. ఏ పూజ... ఏ ఫలితం?  

According to the Shiva Purana, in any seven days we will worship any god in any detail. Each one has a will of God. They fall into the idea of how to worship the deity of their god. Now let's know what to worship your favorite deity any week. Let's also learn about the amazing results of worship.

Sunday.

Sunday to worship the sun. The problems with the head are solved by the sun's pulsing. This should be done by worshiping the Sun for a year and the Vedic scholars. Then the sun is blessed. .

. Monday.

Those who want to have a wealth should worship Laxmi on Monday and have a meal with Vedic scholars. Then the wish is fulfilled .. Tuesday.

If any diseases are available on Tuesday, the Vedic scholars should be supplied with the ingredients made of mint, jaggery and pulp. Wednesday.

If you celebrate Vishnu on Wednesday, you will have a healthy and happy life in the family.

On the day of their choice, the milk is made of milk and ghee.

On Thursday, the devotees can worship the wishes of the devotees and give them the food of the rituals.

The worship of Rudradi Gods on Saturday is good. Those who want to get rid of dishonesty should always have a meal with the rice and donate to your parents. By doing this, the person who worshiped puja is good health ...

శివ పురాణం ప్రకారం మనకు ఉన్న ఏడు రోజుల్లో ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తే ఎలాంటఫలితం కలుగుతుందో వివరంగా చెప్పారు. ఒక్కొక్కరికి ఒకొక్క ఇష్ట దైవఉంటుంది. వారు తమ ఇష్ట దైవానికి పూజ ఎలా చేయాలో అని ఆలోచనలో పడతారుఇప్పుడు ఏ వారంలో మీ ఇష్ట దైవాన్ని పూజించాలో తెలుసుకుందాం..

ఏ వారం.. ఏ పూజ... ఏ ఫలితం?-

అలాగపూజించటం వలన కలిగే అద్భుతమైన ఫలితాల గురించి కూడా తెలుసుకుందాం.

ఆదివారం

ఇలా ఒక సంవత్సరం పాటు ఆదివారసూర్యుణ్ణి పూజించి వేద పండితులకు భోజనం పెట్టాలి. అప్పుడు సూర్యునఅనుగ్రహం కలుగుతుంది.

సోమవారం

మంగళవారం

బుధవారం

గురువారం

శుక్రవారం

శనివారం:

ఇలా చేయటం వల్ల పూచేసిన వ్యక్తికి మంచి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది.