ఏ వారం.. ఏ పూజ... ఏ ఫలితం?  

శివ పురాణం ప్రకారం మనకు ఉన్న ఏడు రోజుల్లో ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తే ఎలాంటఫలితం కలుగుతుందో వివరంగా చెప్పారు.ఒక్కొక్కరికి ఒకొక్క ఇష్ట దైవఉంటుంది.వారు తమ ఇష్ట దైవానికి పూజ ఎలా చేయాలో అని ఆలోచనలో పడతారుఇప్పుడు ఏ వారంలో మీ ఇష్ట దైవాన్ని పూజించాలో తెలుసుకుందాం.

ఏ వారం.. ఏ పూజ… ఏ ఫలితం? worship of god for 7 days--

అలాగపూజించటం వలన కలిగే అద్భుతమైన ఫలితాల గురించి కూడా తెలుసుకుందాం.

ఆదివారం

””

సోమవారం

మంగళవారం

బుధవారం

గురువారం

శుక్రవారం

శనివారం:

ఇలా చేయటం వల్ల పూచేసిన వ్యక్తికి మంచి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది.