కొత్త కోడలు రాగానే సత్యనారాయణ వ్రతం ఎందుకు చేయిస్తారు?  

Why New Daughter-in-law Enterd Satyanarayana Vratam ?-

నష్టాలు, బాధల నుండి బయట పాడేసే శక్తి సత్యనారాయణ వ్రతంనకు ఉంది.అందుకఈ వ్రతానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది.సాదారణంగా ఈ వ్రతాన్ని కార్తీకమాసంలజరుపుకుంటారు.ముఖ్యంగా కొత్తగా పెళ్లి అయి మొదట అత్తవారింట అడుగపెట్టాక మొదట ఈ వ్రతాన్ని చేయించటం అనాదిగా ఆచారంగా ఉంది.సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకోకపోతే దోషం కలుగుతుందని చాలా మంది ఈ వ్రతాన్నఆచరిస్తారు.త్రిమూర్తుల ఏకరూపంగా సత్యనారాయణస్వామి భూమిపఆవిర్భవించారని అసాధారణమైన శక్తిని కలిగిన ఉన్నారని భక్తుల విశ్వాసంకొత్తగా పెళ్ళైన దంపతులు వారి జీవన ప్రయాణం ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండసాఫీగా సాగాలని త్రిమూర్తి స్వరూపుడైన సత్యనారాయణస్వామిని వేడుకుంటవ్రతాన్ని చేస్తారు.

Why New Daughter-in-law Enterd Satyanarayana Vratam ?- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Why New Daughter-in-law Enterd Satyanarayana Vratam ?---

ఈ వ్రతం చేసుకొనే సమయంలో ఆ ఊరిలో వారి అందరిని పిలుస్తారు.ఆ సమయంలకొత్త కోడలిని చూసినట్టు అవుతుంది.కొత్త కోడలికి కూడా ఆ ఊరి వారు అందరతెలుస్తారు.దాంతో కొత్తగా వచ్చిన కోడలికి బెరుకు పోయి తొందరగా అందరిలోనకలిసిపోతుంది.ఈ వ్రతం సమయంలో తమ కోడలిని అందరికి పరిచయం చేయటంనఅత్తమామలు శుభ సూచకంగా భావిస్తారు.