శివాలయాల్లోనే ఎక్కువ‌గా న‌వ‌గ్రహాలు ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా..?  

Why Nava Graham Special In Lord Shiva Temples-telugu Viral News

Mercury, Venus, Kujurudu, Jupiter, Shani, Rahu, Kethu, Surya and Chandra are called Navagrahas. Astrologers are based on these Navagrahas. Some people claim compensation for the home state. Such compensation will depend on the planet. Navagrahas are mostly found in Shiva temples. Let's now learn what's the reason for that.

.

Each of the new planets has a superior god for each planet. Lord Shiva appointed these deities. Even the source of the planets, the sun god is also the goddess of heaven. Hence the planets are walking around the orders of Lord Shiva. Navaragans are more likely to be seen in Shiva temples. That is why many devotees go to Navagrahas when they go into the Shiva Temple and anointing to Lord Shiva. The devotees believe that there is no problem if the goddess is blessed. There is immense confidence in devotees that there is no effect on Navagrahas too. But in recent times, Navagraha Mandapas are also constructed in other temples.

..

..

..

బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడు, బృహ‌స్పతి, శ‌ని, రాహువు, కేతువు, సూర్యుడుచంద్రుడు ఈ తొమ్మింటిని నవగ్రహాలు అని అంటారు. జ్యోతిష్యులు ఈ నవగ్రహాఆధారంగానే జాతకాలు చెప్పుతూ ఉంటారు. గృహ స్థితిని బట్టి కొంతమందికపరిహారాలు చెప్పుతూ ఉంటారు..

శివాలయాల్లోనే ఎక్కువ‌గా న‌వ‌గ్రహాలు ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా..?-Why Nava Graham Special In Lord Shiva Temples

ఆయా పరిహారాలు ఆయా గ్రహాన్ని బట్టి ఉంటాయిఅయితే నవగ్రహాలు మనకు ఎక్కువగా శివాలయాల్లోనే కనిపిస్తాయి. దానికి గకారణం ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

న‌వ‌ గ్రహాల‌లో ఒక్కో గ్ర‌హానికి ఒక్కో అధిష్టాన దేవ‌త ఉంటుంది. శివుడు దేవతలను నియమించారు.

అలాగే గ్రహాలకు మూలం అయినా సూర్య దేవునికి కూడఅధిదేవత శివుడే. అందువల్ల గ్రహాలు అన్ని శివుని ఆదేశాల మేరకు సంచరిస్తఉంటాయి. అందుకే ఎక్కువగా నవగ్రహాలు శివాలయాల్లో కనపడుతూ ఉంటాయి..

మన పురాణాల ప్రకారం పరం శివుని ఉంటే నవగ్రహాలు మన మీద ఎటువంటప్రభావాన్ని చూపలేవు. అందుకే చాలా మంది భక్తులు శివాలయంలోకవెళ్ళినప్పుడు నవగ్రహాల దగ్గరకు వెళ్లకపోయినా, శివునికి అభిషేకచేయిస్తారు. ఆ దేవదేవుని అనుగ్రహం ఉంటే ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవని భక్తునమ్మకం.

అలాగే నవగ్రహాల ప్రభావం కూడా ఉండదని భక్తులకు అపారమైన నమ్మకంఅయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఇతర ఆలయాలలో కూడా నవగ్రహ మండపాలను నిర్మిస్తున్నారు.