గడపకి పసుపు రాయడం వెనుక గల కారణం ఏమిటో తెలుసా?  

Why Is Turmeric Applied On The Main Door-turmeric

సాధారణంగా ఒక ఊరిలో జనాభా గురించి తెలుసుకోవలసి వచ్చినప్పుడు ఆ ఊరిలఎన్ని గడపలు వున్నాయనే ప్రస్తావన రావడం మనం తరచుగా చూస్తూనే వుంటాంఅంటే గడపలేని ఇల్లు ఉండదని మనకి ఈ విషయం తెలియజేస్తుంది. మన పూర్వీకులభూమికి … ఆకాశానికి మధ్య హద్దుగా గడపను భావించారు. భూమికి …ఆకాశానికి మధ్య అన్నట్టుగా గడపపై కూర్చుని హిరణ్య కశిపుడిని నరసింహస్వామసంహరించిన విషయం కూడా మనకు తెలిసిందే..

గడపకి పసుపు రాయడం వెనుక గల కారణం ఏమిటో తెలుసా?-Why Is Turmeric Applied On The Main Door

గడప శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్థానం … అందుకనే గడపకు పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లపెడుతూ ఉండటం మనకు అనాదిగా ఆచారంగా వస్తోంది. ఇక ఈ పని చేయకుండా ఏ ఇంట్లఏ శుభకార్యం గానీ, పూజా కార్యక్రమంగాని జరగదు.

గడపను అమ్మవారి స్థానంగభావిస్తోన్న కారణంగానే గడపను తొక్కడాన్ని … గడపపై నిలబడి తుమ్మడాన్నతప్పుగా భావిస్తుంటారు. గడపకి పసుపు రాయడం వెనుక గల కారణాల్లో ఒకటపవిత్రత అయితే … రెండవది ప్రాణరక్షణ అని చెప్ప వచ్చు.

సాధారణంగా పల్లెటూళ్లు పంటపొలాల మధ్యలోనో … అడవులకు సమీపంలోనో ఉంటవుంటాయి. ఈ కారణంగా ఇళ్లలోకి పాములు … తేళ్లు వంటి విష జంతువులు వస్తవుంటాయి. ఇవి పసుపు ఘాటును భరించలేవు కనుక ఆ దరిదాపుల్లోకి రాలేవుఅందువల్లనే గడపలకి పసుపు రాయడం ఆనవాయతీగా వచ్చిందని అంటుంటారు.