మీ పిల్లలకి ఆకలి తక్కువగా వేస్తోందా ?  

Why Don’t Children Feel Hunger?-

English Summary:Every mother of his children to say about almost every home in the first kamplayint "tinatledu food properly." It's not just the kamplayint, many homes children are alike.Time, not eating, sitting down to eat, when to go up and began to mean something, so mugincestaru. And children are becoming Why? Why are those who hunger veyatledu? This is one of the two is not, there are a lot of reasons.Learn tinatledo for any reason, your children properly.

* When you put an emphasis on food on a regular basis will be reduced if the children also focused on food.So it should be interesting dishes.

* Never feed oil is mostly used.Were mostly fats in the body, and another half-day hunger veyadu properly.

* Some children do not go out much.At home on the television, computer, smart phone sit on. So do not talk about the cost of high-calorie ilantivari veyadu hunger even more.Adakunela games encourage children to go out.

* Keep in mind the child's height.As well as in physics. Beyond their tahatuki eaten.So, depending on the type of body to give them food to see how much the dose.

* If the junk food habit of eating too much hunger in children veyadu properly.

దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి తల్లి తన పిల్లల గురించి చెప్పే మొదటి కంప్లయింట్ “తిండి సరిగా తినట్లేదు”. ఇది కేవలం కంప్లయింట్ కాదు, చాలా ఇళ్ళల్లో పిల్లలు ఇలానే ఉంటున్నారు. టైంకి తినడం జరగదు, తినడానికి కూర్చున్నా, ఎప్పుడు లేచి వెళ్దామా అన్నట్లుగా ఎదో ఇలా మొదలుపెట్టి, అలా ముగించేస్తారు. మరి పిల్లలు ఇలా ఎందుకు తయారవుతున్నారు? వారికి ఆకలి ఎందుకు వేయట్లేదు? దీని వెనుక ఒకటి రెండు కాదు, చాలా కారణాలే ఉన్నాయి...

మీ పిల్లలకి ఆకలి తక్కువగా వేస్తోందా ?-

మీ పిల్లలు ఏ కారణంతో సరిగా తినట్లేదో తెలుసుకోండి.* ఎప్పుడు పెట్టే ఆహారమే రోజూ పెడుతూ ఉంటే కూడా తిండి మీద ధ్యాస తగ్గుతుంది పిల్లలకి. కాబట్టి ఆసక్తికరమైన వంటకాలు చేస్తూ ఉండాలి.

* నూనే ఎక్కువగా వాడిన ఆహరం పెట్టవద్దు. ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా శరీరంలో పడ్డాక, మరో పూట ఆకలి సరిగా వేయదు.* కొందరు పిల్లలు బయటకి ఎక్కువగా వెళ్ళరు.

ఇంట్లోనే టీవి, కంప్యుటర్, స్మార్ట్ ఫోన్ మీద కూర్చుంటారు. ఇలాంటివారి గురించి మాట్లాడితే క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఖర్చు కావు కాబట్టి ఆకలి కూడా ఎక్కువగా వేయదు. కాబట్టి పిల్లలు బయటకి వెళ్ళి ఆటలు ఆడకునేలా ప్రోత్సహించండి.

* పిల్లల ఎత్తుని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. అలాగే ఫిజిక్ ని. వారి తాహతుకి మించి తినలేరు.

కాబట్టి బాడి టైప్ ని బట్టి వారికి ఎంత మోతాదులో ఆహరం ఇవ్వాలో చూడండి.* చిరుతిళ్ళు ఎక్కువగా తినే అలవాటు ఉంటే కూడా పిల్లలకి సరిగా ఆకలి వేయదు. అలాంటి అలవాటు పిల్లలకి ఉంటే మానిపించండి.