శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి మూలవిరాట్టును గడ్డం కింద ప్రతి రోజు పచ్చ కర్పూరంతో అలంకరిస్తారు. ఎందుకో తెలుసా?  

Why Camphor Is Placed On Lord Venkateswara Chin?-

కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి మూలవిరాట్టును గడ్డం కింద ప్రతరోజు పచ్చ కర్పూరంతో అలంకరిస్తారు.దీని వెనక ఒక కథ ఉందిరామానుజాచార్యులవారు తన శిష్యుడు అనంతాళ్వార్‌ను స్వామి వారి అలంకరణకపుష్పనందన వనాన్ని పెంచాలని ఆదేశం ఇచ్చారు.

Why Camphor Is Placed On Lord Venkateswara Chin?---

ఈ వనం పెంచటంలో అనంతాళ్వార్భార్య కూడా సహాయం చేస్తుంది.ఆ సమయంలో ఆమె గర్భవతిగా ఉండుట వలన తవ్విమట్టిని గంపలోకి తీసుకువెళ్ళుతూ అలసిపోయి కింద పడిపోతుంది.

ఆమెను చూసిన శ్రీనివాసుడు బాలుడు రూపంలో వచ్చి అనంతాళ్వార్‌ భార్యకసహాయం చేస్తాడు.అయితే దైవకార్యంలో ఇతరులు ఎవరు పాలు పంచుకోకూడనభావించిన అనంతాళ్వార్‌ తన భార్యకు సాయం చేసిన బాలుడిని కొడతాడు.

గడ్డంపదెబ్బ తగలడంతో ఆ బాలుడు అదృశ్యమైపోతాడు.

ఆ తర్వాత అనంతాళ్వార్‌ ఆలయానికి వెళ్లి స్వామిని దర్శించుకుంటాడు.సమయంలో స్వామి గడ్డం నుండి రక్తం కారటాన్ని గమనించి ఆ బాలుడు శ్రీహరి అనగ్రహించి రక్తం కారకుండా పచ్చ కర్పూరాన్ని పెడతాడు.అందుకే నేటికమూలవిరాట్‌ గడ్డం కింద పచ్చకర్పూరం పెడుతున్నారు.