దీపారాధన లో ఏ నూనె లేదా నెయ్యి ఉపయోగించాలి?  

Which Lamp Is Preferred During Pooja-

విజయం కోరి శివుడును ప్రార్ధించే వారికి వేప నూనె , ఆవునెయ్యి కలిపి పరశివుని ముందు వెలిగిస్తే విజయం ప్రాప్తిస్తుంది.కొబ్బరి నూనెతో దీపారాధఅర్ధనారీశ్వరునికి చేయడం వల్ల అనోన్య దాంపత్య జీవితం సిద్ధిస్తుందివిఘ్నేశ్వరుని పూజలో కొబ్బరినూనె ఉపయోగిస్తే మంచిది.

Which Lamp Is Preferred During Pooja- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Which Lamp Is Preferred During Pooja--Which Lamp Is Preferred During Pooja-

నూవ్వుల నూనె సకదేవతలు ఇష్టపడతారు.దుష్పలితాలు దూరం చేసి సకలశుభాలూ ఇవ్వగలదు.నువ్వునూనె విష్ణ్వాంశమూర్తులకు అత్యంత ప్రీతికరం.వేరుశెనగ నూనెను దీపారాధనకఅస్సలు వాడరాదు.ఆవునేతితో దీపారాధన చేయడం శ్రేష్ఠం.ఆవునెయ్యిలో సూర్యశక్తి నిండవుంటుంది.దీనివల్ల ఆరోగ్య, ఐశ్వర్య, సుఖ సంతోషాలు ప్రాప్తిస్తాయి.దీపం సకల దేవతాస్వరూపం
దీపం వెలిగించే కుంది కింది భాగం బ్రహ్మ, మధ్య భాగం విష్ణుమూర్తి, ప్రమిశివుడు, కుందిలో వేసే వత్తి వెలుగు సరస్వతి, విస్ఫలింగం లక్ష్మీ దేవిదీపారాధనలో వెండి కుందులు విశిష్టమైనవి.

Which Lamp Is Preferred During Pooja- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Which Lamp Is Preferred During Pooja--Which Lamp Is Preferred During Pooja-

పంచలోహ కుందులు, మట్టికుందులదతర్వాతి స్థానం.దీపారాధన స్టీలు కుందిలో చేయకూడదు.కుంది కింద మరప్రమిదను తప్పనిసరిగా పెట్టాలి.