ఉంగరం వేలుతోనే ఎందుకు బొట్టు పెట్టుకోవాలి?  

Which Finger Should Be Used To Apply Saffron Kumkum-

హిందువులు నుదిటిపై బొట్టు పెట్టుకోవడాన్ని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారువిష్ణు భక్తులు చందనం,శివ భక్తులు విభూది,దేవి భక్తులు సిందూరధరిస్తారు. అయితే చాలా మంది నుదుటి రెండు కనుబొమల మధ్య ఉంగరం వేలుతబొట్టు పెట్టుకుంటారు. అయితే ఉంగరం వేలు కాకుండా మిగతా వేళ్ళతో బొట్టపెట్టుకుంటే ఏమి అవుతుందో తెలుసుకుందాం..

ఉంగరం వేలుతోనే ఎందుకు బొట్టు పెట్టుకోవాలి?-

హిందూ సంప్రదాయాలు మరియు పురాణాల ప్రకారం మధ్య వేలు శని స్థానం. ఈయజీవితానికి భద్రత కలిగిస్తాడు. కాబట్టి మధ్యవేలితో నుదుటిపై బొట్టపెట్టుకుంటే దీర్ఘాయుష్షు లభిస్తుంది.

ఉంగరపు వేలు సూర్య స్థానం. అందుకే ఈ వేలుతో నుదుటన బొట్టు పెట్టుకుంటమనశ్శాంతి కలగటమే కాకూండా నుదుటిపై ఉండే ఆఙ్ఞా చక్రం ఉత్తేజితమై, మనిషమేధస్సును మేల్కొల్పడానికి సహాయపడుతుంది. అందుకే దేవుడికి ఈ వేలుతోనతిలకధారణ చేస్తారు.

హిందూ సంప్రదాయాలు మరియు పురాణాల ప్రకారం బొటన వేలు శుక్ర స్థానం. గ్రహం ఆరోగ్యం ప్రసాదిస్తుంది. కాబట్టి బొటనవేలుతో బొట్టు పెట్టుకుంటఆరోగ్యం, శక్తి కలుగుతాయి.

చూపుడు వేలు బృహస్పతి స్థానం.

అమరత్వాన్ని కలిగించేది బృహస్పతగ్రహం.మరణించిన వారికి మాత్రం ఈ వేలుతో తిలకం దిద్దితే మోక్షప్రాప్తిస్తుంది. అందుకే మిగతా సందర్భాల్లో చూపుడువేలుతో నుదుటిపై బొట్టపెట్టడాన్ని అపవిత్రంగా భావిస్తారు..

అంతేకాక చూపుడు వేలుతో ఏ పనచేయటానికి కూడా ఇష్టపడరు.

మానవ శరీరంలోని మొత్తం 13 ప్రదేశాల్లో తిలకధారణ చేయవచ్చు. కానీ నుదుటిపబొట్టుపెట్టుకోవడమే అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు.