తులసి కోటను ఇంటిలో ఎటువైపు పెట్టుకోవాలో తెలుసా?  

Where To Plant Tulasi At Home-

 • తులసి మొక్క అనేది ప్రతి ఇంటిలో ఉండవలసిన మొక్క. తులసి మొక్క ఎంత ప్రాధాన్యత చాలా ఉంది.

 • తులసి కోటను ఇంటిలో ఎటువైపు పెట్టుకోవాలో తెలుసా?-

 • తులసి మొక్కను నాటటానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి.

  తూర్పు- వాయవ్యం లేదా ఉత్తర- వాయువ్యాలలో తులసి కోటను నిర్మించే సమయంలో కోట అడుగు నేల కన్నా తక్కువ ఎత్తులో ఉండాలి.

 • తులసి కోట చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయటానికి వీలుగా ఖాళీ స్థలం ఉంచాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సరిహద్దు గోడలను(కాంపౌండ్ వాల్ ను) ఆనుకుని తులసి కోటను నిర్మించకూడదు.

 • దక్షిణం దిక్కులో తులసి కోటను నిర్మించాలని అనుకున్నప్పుడు నేల మట్టానికి సమానంగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. కొంచెం ఎత్తు లేదా మరి కొంచెం పల్లంలోగానీ నిర్మించటం మర్చిపోకూడదు.

 • అలాగే పశ్చిమ దిక్కులో తులసికోటను ఏర్పాటు చేయాలంటే నేల ఎత్తుగా లేక లోతుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

  ఈశాన్యం, తూర్పు ఈశాన్యం, ఉత్తర ఈశాన్య దిశల్లో కుండీలనుగానీ, తులసికోటలను గానీ ఎట్టి పరిస్థితిలోను ఉంచరాదు.

 • అలా చేస్తే ఈశాన్యం బరువు పెరిగి వినాశనానికి దారి తీస్తుంది. పూల కుండీలలో పెంచుకునే తులసి కోటను నైరుతి, దక్షిణ ఆగ్నేయ, పశ్చిమ వాయువ్య దిశల్లో మాత్రమే పెట్టాలని వాస్తు శాస్త్రం చెప్పుతుంది.

 • తులసి కోటను ఇంటిలో నిర్మించేటప్పుడు ఈ నియమాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి.