శ్రీరామనవమి కి వడపప్పు - పానకం ఎందుకు తీసుకోవాలి ?  

What Is The Speciality Of Sri Rama Navami Prasadam-

మన పెద్దవారు పెట్టిన ప్రతి ఆచారంలోను,సంప్రదాయంలోనూ ఎన్నో ఆరోగ్యపరమైలాభాలు దాగి ఉన్నాయి. శ్రీరామనవమి కి వడపప్పు – పానకం నైవేద్యం పెట్టప్రసాదంగా ఎందుకు తీసుకుంటారో తెలుసా? అసలు మన పెద్దలు పెట్టిన ప్రసాదాలఅన్ని ఆయా ఋతువులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మన శరీర ఆరోగ్యాన్ని బట్టి కూడనిర్ణయించారు. వడపప్పు – పానకం అనేవి కూడా ఆలా అలోచించి నిర్ణయించినవే..

శ్రీరామనవమి కి వడపప్పు - పానకం ఎందుకు తీసుకోవాలి ?-

ఈ ఋతువుల్లో వచ్చే గొంతు సంబంధ వ్యాధులకు పానకంలో వేసే మిరియాలు,యాలకులమంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తాయి.

అంతేకాకుండపానకం విష్ణు మూర్తికి ప్రియమైనది. ఈ ఋతువులో శరీరంలో వేడి కూడపెరుగుతుంది. ఆ వేడి తగ్గించటానికి పెసరపప్పు సహాయాపడుతుంది.

పెసరపప్పు శరీరంలోని ఉష్ణాన్ని తగ్గించి, చలవ చేస్తుంది. జీర్ణశక్తినవృద్ధిచేస్తుంది. దేహకాంతికి, జ్ఞానానికి ప్రతీక.

పెసరపప్పును ‘వడ’పప్పఅని కూడా అంటారు. అంటే మండుతున్న ఎండల్లో ‘వడ’ కొట్టకుండా వేడి నుంచకాపాడుతుందని అర్థం. పెసరపప్పు బుధగ్రహానికి ప్రీతికరమైనది.అందువల్ల ఒక్శ్రీరామనవమి రోజు నే కాకుండా ఈ వేసవి లో వడపప్పు ,పానకం తీసుకుంటమంచిది.