జపం అంటే ఏమిటి...జపం చేయటానికి నియమాలు ఉన్నాయా?  

What Is The Japam-

దేవుణ్ణి ఆరాదించటానికి జపం అనేది ఒక మార్గం. ఈ జపాన్ని అందరు సులభంగచేయవచ్చు. అయితే మొక్కుబడిగా, కాలక్షేపం కోసం కాకుండా పద్దతి ప్రకారజపాన్ని చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి..

జపం అంటే ఏమిటి...జపం చేయటానికి నియమాలు ఉన్నాయా?-

అయితే రోజులో ఎన్ని సార్లు జపచేయాలి. జపం చేయటానికి ఉన్న నియమాల గురించి తెలుసుకుందాం.జపాన్ని మూడు రకాలుగా చేయవచ్చు.

బయటకు వినిపించేలా నామాలను ఉచ్చరిస్తూశబ్దాలేవీ బయటకు రాకుండా పెదాలతో చేసే జపం, ఇక మూడోవది మనస్సులో చేసుకొనజపం. ఈ మూడింటిలో ఏ జపాన్ని అయినా చేయవచ్చు. ఉదయం సమయంలో జపం చేసినప్పుడు చేతులను నాభి వద్ద ఉంచాలి.

మధ్యాహ్న సమయంలజపం చేసినప్పుడు చేతులను హృదయం వద్ద ఉంచాలి. సాయంత్రం సమయంలో జపచేసినప్పుడు చేతులను ముఖానికి సమాంతరంగా పెట్టుకోవాలి. ఎండిన ఆవుపేపూసలు, రుద్రాక్షలు, తులసి మాల లేదా స్ఫటిక మాలలు జపం చేయటానికి మంచిదనపురాణాలు చెపుతున్నాయి.

జపం చేసే సమయంలో జపమాలను ఉంగరపు వేలు పై నుంచచూపుడు వేలును ఉపయోగించకుండా బొటన వేలితో పూసలను లెక్కించాలి.