మంగళ సూత్రంలో ఇవి ధరిస్తే స్త్రీ జీవితంలో ఆనందానికి అవధులు ఉండవు  

What Is The Importance Of Mangalsutra-

 • హిందూ వివాహాల్లో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం మాంగళ్య ధారణ అనేది చాలముఖ్యమైన తంతు అని చెప్పవచ్చు. మన భారతీయ సంప్రదాయంలో వివాహం అయినప్పటనుండి స్త్రీలు మంగళ సూత్రం ధరించటం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది.

 • మంగళ సూత్రంలో ఇవి ధరిస్తే స్త్రీ జీవితంలో ఆనందానికి అవధులు ఉండవు-

 • ప్రతి మహితన మాంగల్యానికి ప్రత్యక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది. స్త్రీలు తసౌభాగ్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి చేయని పూజలు ఉండవు.

 • అలాగవ్రతాలూ,నోములు,ఉపవాసాలు చేస్తూ ఉంటారు. మన సంప్రదాయంలో మంగళ సూత్రాలలముత్యం,పగడం గుచ్చుకుంటారు.

 • మంగళ సూత్రాలలో ముత్యం,పగడం ఎందుకు ధరిస్తారచాలా మందికి తెలియదు. అసలు పగడం,ముత్యం ధరించటం వలన ఏమి జరుగుతుందవివరంగా తెలుసుకుందాం.

 • ముత్యం, పగడం ధరించటం అనేది కేవలం అలంకారం కోసకాదు. స్త్రీలకు ఎంతో మేలు చేస్తాయని పండితులు అంటున్నారు.

 • పగడం కుజుడు, సూర్యునికి ప్రతీకలు. పగడం స్త్రీ శరీరానికి అవసరమయ్యఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది.

 • నాడి మండలాన్ని ఉత్తేజితం చేస్తుంది.

  ముత్యం చంద్రునికి ప్రతీకగా చెప్పుతారు. అందం, మనసు ప్రశాంతత, ముఖ్యంగఅన్యోన్య దాంపత్యంనకు కారకుడు చంద్రుడు.

 • ముత్యం శరీరంలో వేడిని తగ్గించప్రశాంతత,సహనం,సౌభాగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది.

  ముత్యం,పగడం రెండు సూర్య చంద్రుల కాంతులను నిక్షిప్తం చేస్తాయి.

 • కుజుడు,చంద్రుడు గ్రహాలు స్త్రీల ఆరోగ్యం నకు సహాయపడతాయి.

  ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో సూర్యుడు,చంద్రుడు,కుజుడు గ్రహ స్థితులు బాగుంటవారి జీవితం ఆనంద మాయం అవుతుంది.