వాంతులు,వికారం తగ్గాలంటే అద్భుతమైన చిట్కాలు  

What Foods To Eat To Prevent Vomiting-

ఎక్కువగా రోడ్డు పక్కన అమ్మే పదార్ధాలు,నూనె వస్తువులు తినకుండా ఉంటేనే మంచిది..

What Foods To Eat To Prevent Vomiting--What Foods To Eat Prevent Vomiting-

వేడి నీటిని పుక్కిలించిన మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది.

వికారం,వాంతులకు టీ బాగా పనిచేస్తుంది.ముఖ్యంగా హెర్బల్ టీ త్రాగితే చాలా మంచిది..