అరటిపండును ఎక్కువగా తింటున్నారా....అయితే ఇది మీ కోసమే  

What Are The Side Effects Ofbananas--

అందువల్ల అరటిపండును ఎక్కువగా తింటే పేగుల్లో ఆహారంమలం కదలికలు సరిగా లేక మలబద్ధకం సమస్య వస్తుంది.