బరువు తగ్గే క్రమంలో చేసే ప్రధానమైన తప్పులు  

Weight Loss Common Mistakes-

Overweight in many people is a big problem. There are many kinds of attempts to weigh weight. Exercise, dieting, etc. are many. But there is no big result. Most people are relieved to eat and lose weight. However, the withdrawal of food intake results in more damage than profit. But let's now learn about the mistakes in order to lose weight.

Weight loss due to insomnia problem. Excessive fatigue is due to excess fat and most of the starch is taken. Weigh the chances of weight gain. So make sure you sleep 7 hours a day.

. Proper food should be taken. Make sure the nutritional value of the diet is taken. Otherwise, no matter how much food consumption the damage is.

The food plan should be prepared. Keep calories taken. Diet can be taken if it is aware of the cost of calorie intake. If you do not know how many calories are spent or not, you do not know how much food you need to eat .. The most important thing is that many people have breakfast breaks in order to lose weight. Loss of lunch will result in the withdrawal of alcohol. As well as blood sugar level stability decreases.

..

..

..

చాలా మంది జీవితంలో అధిక బరువు అనేది పెద్ద సమస్యగా ఉంది. బరువతగ్గటానికి అనేక రకాలైన ప్రయత్నాలను చేస్తూ ఉంటారు. వ్యాయామం,డైట్ చేయటవంటివి ఎన్నో చేస్తూ ఉంటారు...

బరువు తగ్గే క్రమంలో చేసే ప్రధానమైన తప్పులు-Weight Loss Common Mistakes

అయినా పెద్దగా ఫలితం ఉండదు. దాంతో చాలా మందతిండి తినటం మానేసి బరువు తగ్గాలని భావిస్తారు. అయితే ఆహారం తీసుకోవటమానేయటం వలన లాభం కన్నా నష్టమే ఎక్కువగా జరుగుతుంది.

అయితే ఇప్పుడు బరువతగ్గే క్రమంలో చేసే తప్పుల గురించి తెలుసుకుందాం.

నిద్రలేమి సమస్య కారణంగా బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. నిద్రలేమి కారణంగఅలసట ఎక్కువ అయ్యి పిండి పదార్ధాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటారు.

దాంతో బరువపెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల రోజులో 7 గంటల పాటు నిద్ఉండేలా చూసుకోవాలి.

సరైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. తీసుకొనే ఆహారంలో పోషక విలువలు ఉండేలచూసుకోవాలి. లేకపోతే ఎంత ఆహారం తీసుకున్న ఉపయోగం లేకపోగా నష్టం ఎక్కువగఉంటుంది.

ఆహార ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలి. తీసుకుంటున్న కేలరీలను ట్రాకచేయాలి. ఖర్చు అయ్యే కేలరీల సంఖ్య మీద అవగాహన ఉంటే దానిని బట్టి డైటతీసుకోవచ్చు...

లేకపోతే ఎన్ని కేలరీలు ఖర్చు అవుతున్నాయో తెలియక ఇబ్బందపడి ఎంత ఆహారం తీసుకోవాలో తెలియదు.

ముఖమైన విషయం ఏమిటంటే బరువు తగ్గే క్రమంలో చాలా మంది ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్టమానేస్తు ఉంటారు. ఆలా మానేయటం వలన లంచ్ ఎక్కువ మొత్తంలో తినటజరుగుతుంది.

అలాగే రక్తంలో చక్కర స్థాయిలు స్థిరత్వం తగ్గుతుంది.