మన పురాణాల్లో వాడిన 9 పవర్ ఫుల్ ఆయుధాలు ఇవే.! వాటిని ఇప్పుడు ఎలా వాడుతున్నారో తెలుసా?  

Weapons In The Period Of The Ramayana And Mahabharata-

According to Hindu mythology, there were two wars involving Ramayana and Mahabharata. Ramu fought to end Ravana, who was abducted by Sita, with Vanavasainam. Ravana gets up and takes Sita to Lanka. It's a big battle in the events in the Ramayana. The war in Mahabharata is called Kurukshetra. But such battles and destructions have happened in the world and have been cooled for a few years. Some great intellectuals who inspired those wars are making use of weapons that are close to them.

1. Mantras .

Earlier predecessors and sages were practicing mantras for years. They give some supernatural powers to the gods. Mantras are tantrums We say that we are looking for. Now that the pandas are moving away, the Pandhas are not aware of the Pandas, but what is happening to the Monarchs. The use of these means: the mantra's power to bring the spirits under their control and arms in the arms to attack the enemy. Now how it is used: deceiving people by seducing words and cheating. Wearing them with words. . 2. Shiva bow .

According to mythology, Bhima's grandson Barabika Param Shiva is said to have fought the battle of Lord Shiva with Nirvana. The use of these: the bowl that ends with the target that aims to target anyone from the bow. Now how it is used: They are currently being used as a weapon sending underwater explosives. . 3. Cattle .

This weapon is in our Hindu mythology as Lord Shiva presents. The use of these is the power of the Shiva as seen by the arrow and the weapon characterized by the destruction of all the earth by throwing the weapon to anyone. Now how it is used: If Shiva then hands up the forces, the hydrogen is now used as bombs and attacks the nations. . 4. Indradra .

Indra is the weapon of Indra, the ruler of the kingdom of God. Our elders say that Indira is a weapon. Use of these: One hundred arrows at one time and can be overrun by enemy forces. Now how to use it: machine guns are being used now. As a few hundred bullets come from a machine gun. . 5. Duncan .

This weapon was provided from fire god. There are no risks to the fire. Any difficulties can be tackled, but it is difficult to endure the fire. The use of this weapon: Wherever this weapon is wrapped, there are fires that end up the enemies. Now how it is used: fire bombs are currently being used. . 6. Sudarshan Chakra .

The supreme weapon is the Sudarshan Chakra in the arms of the gods. There is a myth in the mythology that thousands of people lost their lives when they conquered the Sudarshan Chakra, the weapon of Vishnu. The use of this is: the wheel of the wheel passing by Vishnu's order, the enemies will end until Vishnu returns to order again. Now how it is used: these are now used as missiles. . 7. Pushup Rath / Flight .

Ravan of the Dakshin Dynasty, the vehicle used to kidnap Sita's wife Sita. Use of these: Pushkak used to take the sky. Now how it is used: these are used as planes, chartered flyers. . 8. Diamond .

Indra, the head of the Devaraja, is another weapon of Vajra. The thunderbolt and lightning in the sky occur. Use of these: The lightning strikes that come from the sadden will come from lightning and diamond. Now how to use it: The lightning from the sky is using electric light through the lightning, as well as using electric shock. .

హిందూ పురాణాల ప్రకారం. రామాయణం, మహాభారతాలకు సంబందించి రెండు యుద్దాలు జరిగాయి..

మన పురాణాల్లో వాడిన 9 పవర్ ఫుల్ ఆయుధాలు ఇవే.! వాటిని ఇప్పుడు ఎలా వాడుతున్నారో తెలుసా?-Weapons In The Period Of The Ramayana And Mahabharata

సీతను అపహరించిన రావణుడ్ని వానరసైన్యంతో కలిసి అంతం చేసేందుకు రాముడు యుద్ధం చేశాడు. రావణుడ్ని తుదముట్టించి సీతను లంకకు తీసుకువస్తాడు. అది రామాయణంలో ఉన్న ఘట్టాలలో పెద్ద యుద్ధం.

మహాభారతంలో జరిగిన యుద్ధాన్నే కురుక్షేత్రం అంటారు. అయితే ఇటువంటి యుద్దాలు, విధ్వంసాలు ప్రపంచంలో చాలా జరిగి, కొన్నేళ్ళకు చల్లబడ్డాయి. ఆ యుద్దాలనుండి స్ఫూర్తి పొందిన కొందరు గొప్ప మేధావులు వాటికి దగ్గరపోలికలతో ఉన్న ఆయుధాలను తయారుచేసి విచ్చలవిడిగా వాడేస్తున్నారు.

1. మంత్రాలు

పూర్వం మునులు, ఋషులు ఏళ్ళ తరబడి సాధన చేస్తూ మంత్రాలు జపిస్తూ ఉండేవారు. వారికి కొన్ని అతీతశక్తుల్ని దేవుళ్ళు ప్రసాదించేవారట. మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా? అని మనం వెటకారంగా అంటుంటాం..

ఇప్పుడు బాబాలను మని చెప్పుకు తిరుగుతున్న దొంగబాబాలకు ఆ పవర్స్ద్ ఉన్నాయో లేవో తెలీదు గానీ, మునీశ్వరులు ఏది అంటే అది జరిగేదట. వీటివల్ల కలిగే ఉపయోగం: ఆత్మలను తమ ఆధీనంలో తెచ్చుకోవడం, శత్రువులపై దాడి చేసేందుకు క్షణాలలో ఆయుధాలు రావడం ఆ మంత్రాలకున్న పవర్. ఇప్పుడు దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు : మనుషులను ఉత్తేజపరచే మాటలతో మాయ చేస్తూ, మోసం చేస్తున్నారు.

మాటలతో తమవైపుకు లాగుతున్నారు.

2. శివుని విల్లు

పురాణాల గాధాల ప్రకారం భీముని మనవడైన బార్బారిక పరమ శివుడు మోక్షంతో శివుని విల్లుని పొంది యుద్ధం చేసినట్లుగా చెబుతున్నారు. వీటివల్ల కలిగే ఉపయోగం: బార్బారిక ఆ విల్లునుండి ఎవరినైతే టార్గెట్ చేసి గురిపెడతాడో వారిని అంతం చేస్తుంది ఆ విల్లు..

ఇప్పుడు దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు : ప్రస్తుతం వీటిని నీటిలోపల ఎక్స్ ప్లోసివ్ ను పంపే ఆయుధంగా వాడుతున్నారు.

3. పశుపతాస్ర

ఇప్పుడు దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు : శివుడి అప్పుడు ఆ శక్తులతో ఆయుధాన్ని ప్రసాదిస్తే, ప్రస్తుతం హైడ్రోజన్ బాంబులుగా వీటిని ఉపయోగిస్తూ, దేశాలపై దాడులకు పాల్పడుతున్నారు.

4. ఇంద్రాస్త్ర

వీటివల్ల కలిగే ఉపయోగం: ఒకేసారి కొన్ని వందల బాణాలను శత్రుసైన్యంపై దాడి చేసి తుదముట్టించొచ్చుఇప్పుడు దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు : మెషిన్ గన్స్ లా ఇప్పుడు వాడుతున్నారు. కొన్ని వందల బుల్లెట్స్ మెషిన్ గన్ నుండి వచ్చినట్లుగా.

5. అగ్నేయాస్త్ర

అగ్నిదేవుడు నుండి ఈ ఆయుధం ప్రసాదించబడింది.

అగ్నివల్ల ఎలాంటి ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయో తెలిసిందే కదా. ఎలాంటి కష్టాలనైనా తట్ట్కోవచ్చు కానీ అగ్నికి ఆహుతిని భరించడం కష్టం. వీటివల్ల కలిగే ఉపయోగం: ఈ ఆయుధం ఎక్కడైతే సందిస్తారో అక్కడ మంటలు వ్యాపించి శత్రువులను అంతం చేసేవారు.

ఇప్పుడు దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు : అగ్ని బాంబులుగా ప్రస్తుతం వాడుతున్నారు.

6. సుదర్శన చక్ర

దేవుళ్ళు ప్రసాదించిన ఆయుధాలలో శక్తివంతమైన ఆయుధం సుదర్శన చక్రం. విష్ణుఉ ఆయుధం అయిన సుదర్శన చక్రాన్ని శత్రువులపైకి సంధిస్తే కొన్ని వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారని పురాణాల గాధలలో ఉంది.

వీటివల్ల కలిగే ఉపయోగం: విష్ణుఉ ఆజ్ఞ ప్రకారం వెళ్ళే సుదర్శన చక్రం, మళ్ళీ విష్ణువు వెనుదిరిగి రమ్మని ఆజ్ఞ ఇచ్చేవరకూ శత్రువులను అంతం చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు : ప్రస్తుతం మిసైల్స్ గా వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు.

7. పుష్కప్ రాత్/విమాన

రాక్షస వంశానికి చెందిన రావణుడు, శ్రీరాముడి భార్య సీతను అపహరించడానికి ఉపయోగించిన వాహనం.

వీటివల్ల కలిగే ఉపయోగం: ఆకాశమార్గాన విహరించడానికి పుష్కక్ ను ఉపయోగించేవారు. ఇప్పుడు దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు : విమానాలు, చార్టెడ్ ఫ్లైట్స్ గా వీటిని వాడుతున్నారు.

8. వజ్రాయుధం

ఆకాశంలో వచ్చే పిడుగు, మెరుపులు వీటివల్ల సంభవిస్తాయి. వీటివల్ల కలిగే ఉపయోగం: సడెన్ గా వచ్చే పిడుగులు మెరుపులు వజ్రాయుధం వల్ల వస్తాయిఇప్పుడు దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు : ఆకాశం నుండి వచ్చే పిడుగు మెరుపుల ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ను రెడీ చేస్తున్నారు.అలాగే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు.

9. బ్రహ్మాస్త్రం

బ్రహ్మాస్త్రానికి తిరుగులేదని, బ్రహ్మ ఇచ్చిన ఈ ఆయుధాన్ని రామాయణ యుద్ద సమయంలో రాముడు, అతడి సైన్యం ఉపయోగించిందని పురాణాలలో ఉంది. వీటివల్ల కలిగే ఉపయోగం: కొన్ని రాజ్యాలను టార్గెట్ చేసి, ఆ రాజ్యంపైకి ఈ ఆయుధాన్ని వేయగా అక్కడి రాజ్యాలు మొత్తం విధ్వంసం అయ్యేవట . ఇప్పుడు దీనిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు :ఇప్పుడు అలాంటి వాటిని న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ గా ఉపయోగిస్తున్నారు..