దేవుడికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు గంట ఎందుకు కొడతారు?  

Way Ring A Bell On Aarti Time Temple-telugu Bhakti,telugu Devotional,viral In Social Media

సాధారణంగా దేవాలయంనకు వెళ్ళినప్పుడు గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ గంకొడుతూ ఉంటాం. అలాగే గుడిలో పూజారి హారతి ఇచ్చే సమయంలో కూడా గంట కొట్టటసహజమే. అసలు గంట ఎందుకు కొడతారు? దానిలో ఉన్న పరమార్ధం గురించతెలుసుకుందాం..

దేవుడికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు గంట ఎందుకు కొడతారు?-Way Ring A Bell On Aarti Time Temple

గంటను మ్రోగించినపుడు ‘ఓం’ అనే ప్రణవనాదం వెలువడుతుంది. ఆ గంటానాదం మమనస్సులోని చింతలను పోకొట్టి మన మనస్సు భగవంతుని మీద ధ్యానం అయ్యే విధంగమరల్చుతుంది. మండపంలోని గంట దేవుడిని దర్శిస్తున్న వ్యక్తి చెవిలో ఓకార ధ్వనిని నింపడానికి ఉపయోగించే గంట. దేవుడికి ఎదురుగా మండపంలో ఉన్గంటను హారతి ఇచ్చే సమయంలో మోగించకూడదు.

ఎందుకంటే ఆ ఓంకార నాదానికసమానమైన అనుకరణ ధ్వనిని లోలో పల వింటూ మాత్రమే దైవాన్ని దర్శించాలిఅనుకరణ ధ్వని అంటే. గంటకొట్టాక కొంతసేపటి వరకూ వచ్చే చిన్నపాటి ఊ అనవిని పించే శబ్ధం అన్నమాట..

ఇక హారతి గంట ఎందుకంటే దేవతలను ఆహ్వానిస్తున్నామని చెప్పటానికి హారతఇచ్చే సమయంలో గంట కొడతాం. అలాగే ఆ హారతి వెలుగులో దేవుని రూపాన్నచూడవచ్చు.