2018 వృషభ రాశి వారికి అవమానం ఎక్కువగా ఉంటుందా? మరి రాజపూజ్యం?  

Vrushabha Rasi Phalalu-

Ugadi means that everybody is eager to see how their horoscope is. Astrologers have been told by their birth quotas as well as the star for the planetary status. These days there are people who believe in horoscopes. They do not believe. Let's see how the Reservoir is this year.

The income for them is: 11, cost: 5; Rajapriya: 1, shame: 3. This is a business job this year. There are some difficulties and obstacles that are faced with depression. This year's Shani effect is slightly higher. So it's good to be careful.

They have a mentality. Their skin is darker, but their mind is very pure. They are well known in the business sector. The real estate sector will have good profits. Some of the difficulties in business are exposed to the crankshaft. The more money they get, the money will come to the hands. They do not have the money they have earned. Hence, if the dough has not been spent, it is better to earn. This assortment has a strong commitment and activity power. They do not sleep until they do what they want.

This is the kind of love they love. Love the family more. They find pleasure in reading books and learning music. Their infant life goes smoothly. In particular, they will be able to get their own mentally-strained partners. They are somewhat lazy, more stubborn, angry too. They can not take their own decisions. He is dependent on somebody else ..

..

..

..

ఉగాది వస్తుందంటే ప్రతి ఒక్కరు తమ జాతకం ఎలా ఉందో చూసుకోవటానికి ఉత్సాహచూపుతూ ఉంటారు. జ్యోతిషులు పుట్టిన గ్రహ స్థితి బట్టి వారి జన్మ రాశఅలాగే నక్షత్రం బట్టి జాతకం చెప్పుతూ ఉంటారు. ఈ రోజుల్లో జాతకాలను నమ్మవారు ఉన్నారు..

2018 వృషభ రాశి వారికి అవమానం ఎక్కువగా ఉంటుందా? మరి రాజపూజ్యం?-

నమ్మని వారు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం వృషభ రాశి వారికి ఎలఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశి వారికీ ఆదాయం: 11, వ్యయం: 5; రాజపూజ్యం: 1, అవమానం: 3 ఉంటుంది. సంవత్సరం ఉద్యోగం అయిన వ్యాపారం అయినా ఈ రాశి వారికీ చాలా అభివృద్ధఉంటుంది.

కొన్ని ఇబ్బందులు,అడ్డంకులు ఎదురు అయినా దైర్యంగా ఎదుర్కొనస్వభావం కలిగి ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం శని ప్రభావం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుందిఅందువల్ల కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.

వీరికి అందరిని కలుపుకుపోయే మనస్తత్వం ఉంటుంది.

వీరి చర్మ ఛాయ నల్లగఉన్నప్పటికీ వీరి మనస్సు చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. వీరు వ్యాపారరంగంలబాగా రాణిస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగం అయితే మంచి లాభాలు వస్తాయివ్యాపారంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురు అయినా చాకచక్యంతో బయట పడతారు.

వీరికి ఎక్కువ శ్రమ పడితేనే డబ్బులు చేతికి వస్తాయి. వీరు ఎంత సంపాదించివీరి చేతిలో డబ్బు నిలవదు. అందువల్ల సంపాదించినా డబ్భును వీరు ఖర్చచేయకుండా ఉంటేనే మంచిది.

ఈ రాశి వారికి ధృఢ సంకల్పం, కార్యాచరణ శక్తఅధికంగా ఉంటాయి. వీరు అనుకున్నది సాధించేవరకు నిద్రపోరు.

ఈ రాశి వారికి ప్రేమ కూడా కాస్త ఎక్కువే.

కుటుంబాన్ని ఎక్కువగప్రేమిస్తారు. వీరు పుస్తకాలు చదవడం, సంగీతం నేర్చుకోవటం వంటి విషయాలలసంతోషాన్ని వెతుక్కుంటారు. వృషభరాశి వారి దాంపత్య జీవితం సాఫీగసాగిపోతుంది.

ముఖ్యంగా వీరు తమలాంటి మనస్తత్వం గల భాగస్వాములనసంపాదించుకోగలుగుతారు.

వీరి దాంపత్యంలో చిన్న చిన్న గొడవలు ఉన్నా వెంటనే పరిష్కారం అయ్యిపోతఉంటాయి. వీరు కాస్త బద్దకస్తులు,మొండితనం ఎక్కువ,కోపం కూడా ఎక్కువేఅలాగే వీరు సొంత నిర్ణయాలను తీసుకోలేరు.

మరొకరి మీద ఆధారాపడి ఉంటాడు.

వీరు ఆరోగ్యపరంగా కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కాస్జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది..

వీరు కుటుంబం కోసం ఎంత కష్టాన్ని అయినభరిస్తారు. వీరు బుధవారం, శనివారం,శుక్రవారం పనులను ప్రారంభిస్తే మంచజరుగుతుంది.