వృషభరాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు?  

This is how we can see in detail what their thoughts are about, how they treat their spouse and their mentality. It is better to have their mentality running than drinking milk and drinking water. They can go on a slow-moving aggression. So the spouse should understand this.

.

The sponsor does not want any work to be done in a big way, even if it is a small task, but wants to be a part of their spouse and family. The spouse should also understand this issue. In a sense, they are lucky to have a spouse with their spouse. Because they are planned in any case. They have a lot of respect, devotion and love for all cultural traditions. This constitution seeks to be satisfied without much hope. They do not want to change the routine way of life. The desire to look beautiful is a little overpriced and some money is spent on the make-up. Because Venus has a higher effect on the planet.

వృషభరాశి వారు వారి జీవిత భాగస్వామితో ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో,వారమనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో,వారి ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుందో ఈ రోజు వివరంగతెలుసుకుందాం. వీరి మనస్తత్వం పరిగెత్తి పాలు త్రాగటం కన్నా నిలబడనీళ్లు త్రాగటం మంచిదనే విధంగా ఉంటుంది. వీరు ఏ పని చేసిన దూకుడుగముందుకు వెళ్లకుండా నిదానంగా వెళ్లి సాధిస్తారు..

వృషభరాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు?-

కాబట్టి ఈ విషయంలో వీరజీవిత భాగస్వామి అర్ధం చేసుకోవాలి.

వృషభ రాశి వారు ఏ పని అయినా చిన్న పని అయినా పెద్ద పని అయినా ఒప్రణాళికబద్దంగా జరగాలని కోరుకోవటమే కాకుండా వారి జీవిత భాగస్వామి మరియకుటుంబ సభ్యులు కూడా అలానే ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఈ విషయం గురించి కూడజీవిత భాగస్వామి అర్ధం చేసుకోవాలి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వృషభ రాశి వారినజీవిత భాగస్వామిగా పొందిన వారు అదృష్టవంతులు అని చెప్పాలి.

ఎందుకంటే వీరఏ విషయంలోనైనా ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉంటారు..

వీరికి సంస్కృతీ సంప్రదాయాల పట్ల చాలా గౌరవం,భక్తి,ప్రేమ అన్ని ఉంటాయి. రాశి వారు ఎక్కువ ఆశలు లేకుండా తృప్తిగా జీవించాలని కోరుకుంటారు.

వీరరొటీన్ జీవన విధానాన్ని కూడా మార్చుకోవటానికి ఇష్టపడరు. వీరికి అందంగకనపడాలనే కోరిక కాస్త ఎక్కువగా ఉండుట వలన మేకప్ సామాగ్రి కోసం కాస్డబ్బును ఎక్కువగానే ఖర్చు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వీరి మీద శుక్ర గ్రప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

వీరికి కోపం వచ్చినప్పుడు వారికీ నచ్చిన వస్తువులను ఇచ్చి ప్రసన్నచేసుకోవాలి. వీరు తొందరగా కోపాన్ని తగ్గించుకొని శాంతంగా మారతారుఎందుకంటే వీరికి శాంతంగా ఉండటమే ఇష్టం. వీరికి సెలవ్ రోజుల్లో ఇంటిలఉండి హాయిగా గడపాలని కోరుకుంటారు.

అయితే వీరి జీవిత భాగస్వామికి సరదాగతిరగాలని ఉంటే మాత్రం వృషభ రాశి వారిని అర్ధం చేసుకోకపోతే కలతలు వచ్చఅవకాశం ఉంది. అందువల్ల వృషభ రాశి వారు కూడా జీవిత భాగస్వామితో కొంసర్దుబాటు ధోరణితో ఉంటే కలతలు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.