వీడియో డిలీట్ చేయటం వెనుక విషయం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు