విగ్రహాలముందు నేరుగా నిలబడి ప్రార్థించకూడదు..! ఎందుకు?  

Unknown Facts About Prayer-

  • సాధారణంగా మనం ఉదయం లేవగానే మన ఇష్ట దైవానికి నమస్కారం చేస్తూ ఉంటాంకొంత మంది ఉదయం లేవగానే స్నానం చేసి గుడికి వెళుతూ ఉంటారు.

  • విగ్రహాలముందు నేరుగా నిలబడి ప్రార్థించకూడదు..! ఎందుకు?-

  • ఈ విధంగగుడికి వెళ్లి దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకోవడం వలన మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటమకాకా కోరికలు తీరతాయని భక్తుల నమ్మకం. అందువల్ల గుడికి వెళ్ళటానికఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు.

  • అయితే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని నియమాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలిఎందుకంటే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కోరికలు తీరాలనే కాంక్షతో దేవుని విగ్రహముందు నిల్చొని నమస్కారం చేస్తూ తమ కోరికలను చెప్పుతూ ఉంటారు.

  • కానశాస్త్ర ప్రకారం ఈ విధంగా చేయటం చాలా తప్పు. దేవుని విగ్రహానికి నేరుగనిల్చోకుండా ఎడమ వైపు గాని కుడి వైపు గాని నిల్చొని ప్రార్థించుకోవడద్వారా దేవానుగ్రహం లభిస్తుంది.

  • అదెలా అంటే. దేవతావిగ్రహాల నుంచి వెలువడే ‘‘దైవకృపా శక్తి’’ తరంగారూపంలో ప్రవహిస్తూ, భక్తుని దగ్గరకు చేరుకుంటాయి.

  • అటువంటి సమయంలమానవదేహం సూటిగా విగ్రహానికి నిలబడితే. ఆ దివ్యకిరణాలను తట్టుకోవడఅసాధ్యం.

  • కొన్ని సందర్భాలలో అది హానికరంగా మారవచ్చు. కాబట్టి విగ్రహాలకసూటిగా కాకుండా.

  • ఎడమ లేదా కుడివైపున నిలబడి ప్రార్థిస్తే. దైవానుగ్రహలభిస్తుంది.

  • అదేవిధంగా దేవుడిని ప్రార్థించే సమయంలో రెండు చేతులనజోడించి, భక్తిశ్రద్ధలతో నమస్కారం చేస్తే మెదడుకు ప్రాణశక్తి లభిస్తుంది.