విగ్రహాలముందు నేరుగా నిలబడి ప్రార్థించకూడదు..! ఎందుకు?  

Unknown Facts About Prayer-

సాధారణంగా మనం ఉదయం లేవగానే మన ఇష్ట దైవానికి నమస్కారం చేస్తూ ఉంటాంకొంత మంది ఉదయం లేవగానే స్నానం చేసి గుడికి వెళుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగగుడికి వెళ్లి దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకోవడం వలన మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటమకాకా కోరికలు తీరతాయని భక్తుల నమ్మకం. అందువల్ల గుడికి వెళ్ళటానికఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు..

విగ్రహాలముందు నేరుగా నిలబడి ప్రార్థించకూడదు..! ఎందుకు?-

అయితే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని నియమాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలిఎందుకంటే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కోరికలు తీరాలనే కాంక్షతో దేవుని విగ్రహముందు నిల్చొని నమస్కారం చేస్తూ తమ కోరికలను చెప్పుతూ ఉంటారు. కానశాస్త్ర ప్రకారం ఈ విధంగా చేయటం చాలా తప్పు. దేవుని విగ్రహానికి నేరుగనిల్చోకుండా ఎడమ వైపు గాని కుడి వైపు గాని నిల్చొని ప్రార్థించుకోవడద్వారా దేవానుగ్రహం లభిస్తుంది.

అదెలా అంటే. దేవతావిగ్రహాల నుంచి వెలువడే ‘‘దైవకృపా శక్తి’’ తరంగారూపంలో ప్రవహిస్తూ, భక్తుని దగ్గరకు చేరుకుంటాయి.

అటువంటి సమయంలమానవదేహం సూటిగా విగ్రహానికి నిలబడితే. ఆ దివ్యకిరణాలను తట్టుకోవడఅసాధ్యం.

కొన్ని సందర్భాలలో అది హానికరంగా మారవచ్చు. కాబట్టి విగ్రహాలకసూటిగా కాకుండా. ఎడమ లేదా కుడివైపున నిలబడి ప్రార్థిస్తే. దైవానుగ్రహలభిస్తుంది.

అదేవిధంగా దేవుడిని ప్రార్థించే సమయంలో రెండు చేతులనజోడించి, భక్తిశ్రద్ధలతో నమస్కారం చేస్తే మెదడుకు ప్రాణశక్తి లభిస్తుంది.