తల్లి కడుపులో బిడ్డ చేసే వింత వింత విషయాలు  

Unexpected Things A Baby Does In Mother’s Womb-babies Do Poop In The Womb,mother’s Womb,pregnancy

We know that the baby will have nine months in the mother's stomach. Oxygen right there, sleep there Have any responses and responses from the child? No matter why. There are some laughs, some more fear. And let's see if that sounds strange.

.

* Do you have babies dreams of having three months to go? It's strange to hear, but this is the truth. Ability to have dreams in the mother's stomach. But what is the dream of children who have not seen the world is so far from scientists? The baby does not understand why, what happened to the mom, why the mother's body was shaken. * Large sounds, someone shouting, the sound of the movie theater, even when the sounds are heard, the baby is scared .

..

..

..

తల్లి కడుపులో బిడ్డ తొమ్మిది నెలలు ఉంటాడు/ఉంటుంది అని మనకు తెలుసు. అక్కడే ఆక్సిజన్, అక్కడే నిద్ర . ఇంతేనా? బిడ్డ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి స్పందనలు, ప్రతిస్పందనలు ఉండవా? ఎందుకుండవు ఉంటాయి. అందులో కొన్ని నవ్వు తెప్పిస్తాయి, మరికొన్ని భయాన్ని కలిగిస్తాయి. మరి ఆ వింతలేంటో చూద్దాం..

తల్లి కడుపులో బిడ్డ చేసే వింత వింత విషయాలు-Unexpected Things A Baby Does In Mother’s Womb

* మూడు నెలలు దాటాక పసికందు కలలు కూడా కంటుంది తెలుసా? వినడానికి వింతగా అనిపించవచ్చు కాని ఇదే నిజం. తల్లి కడుపులో కలలు కనే ఎబిలిటి పిల్లలకి ఉంటుంది. కాని ఈ ప్రపంచాన్ని చూడని పిల్లలు ఏం కలలు కంటారు అనేది ఇప్పటివరకు శాస్త్రవేత్తలకి అంతుచిక్కట్లేదు./br>* తల్లి తుమ్మినప్పుడు బిడ్డ చిన్నిపాటి ఆందోళనకు గురవుతుంది అంట.

కాసేపు ఏం జరిగిందో, తల్లి శరీరం ఎందుకు కంపించినట్టు అయ్యిందో బిడ్డకు అర్థం కాదు.* పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు, ఎవరైనా గట్టిగా అరవడం, సినిమా థియేటర్లో సౌండ్స్ కావచె, ఇలాంటి శబ్దాలు విన్నప్పుడు కూడా బిడ్డ భయపడుతుంది..

* కడుపులో బిడ్డ తల్లి ద్వారానే ఆక్సిజన్ కూడా తీసుకుంటుంది. కాబట్టి తల్లి మంచి గాలి పీల్చుకోవాలి.

సిగరేట్ వాసన వచ్చిన బిడ్డ ఇబ్బందిపడుతుంది తెలుసా./br>* కడుపులో బిడ్డ ఆవలింత తీసుకుంటుంది తెలుసా. నిద్ర వలనో, బోర్ కొట్టడం వలనో కాని, బిడ్డ ఆవలింత కూడా తీసుకుంటుంది అంట..

/br>* పసిబిడ్డకి ఎక్కిళ్ళు కూడా వస్తాయి. అలా వచ్చినప్పుడు తల్లికి తెలుస్తుంది అంట కూడా.