సిలికా జెల్ సంచుల వలన కలిగే ఉపయోగాలు  

సిలికా జెల్ సంచులను మనం తరచుగా షూ బాక్సులలో చూస్తూ ఉంటాం. వాటినపూర్తిగా పనికిరాని మరియు విషపూరితమైనవని చెత్త బుట్టలో పడేస్తాం.నిజానికి వాటిలో విషం ఉండదు..

-

ఈ సంచులలో సిలికాన్ డయాక్సైడ్ అనే పదార్ధఉంటుంది. ఇది మనకు ఇంటిలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఉపయోగాల గురించి తెలుసుకుందాం.

1. జిమ్ బ్యాగ్ లో ఉంచాలి


2. టవల్స్ మధ్య ఉంచాలి


3. రెజర్ కవర్ లో ఉంచాలి

4. ఫోన్ నీటిలో పడినప్పుడు


5. కారు విండోస్ మీద పొగ మంచు


అప్పుడు కారు విండోస్ కింద కొన్ని సిలికా జెలసంచులను,ఉంచాలి. కొన్ని నిముషాలు అయ్యాక పొగ మంచు లేకపోవటం చూసి చాలఆశ్చర్యకలుగుతుంది.

6. ఫోటోలను భద్రపరచటానికి


అలాగే అవి మనకు ఎంతప్రియమైనవి. అటువంటి ఫోటోలు చెడిపోతే ఎంతో బాధగా ఉంటుంది. వాటిని నాశనచేసే నెమ్ము నుండి కాపాడటానికి పాత ఫోటోలు ఉన్న బాక్స్ లో సిలికా సంచులనఉంచాలి.

7. మేకప్ సామాగ్రి