'తులసి' వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు.. తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు  

Tulasi Leaves Uses And Health Benefits In Telugu-

హిందూ సంప్రదాయంలో తులసికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇందులో రెండజాతులున్నాయి. ముదురు రంగులో ఉండే జాతిని కృష్ణ తులసి అనీ, కొంచెం లేరంగులో ఉండేదానిని రామతులసి అని అంటారు..

'తులసి' వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు.. తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు-

వీటిలో సాధారణంగా కృష్ణతులసినపూజకు వాడుతారు. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో కూడా కృష్ణతులసిని ఎక్కువగా వాడతారుతులసిని పూజలలో ఉపయోగిస్తారు. అలాగే తులసిలో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలఉన్నాయి.

ఇప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. తులసిలో యాంటట్యూబర్‌క్యులర్‌, యాంటి బ్యాక్టీరియల్‌, యాంటి ఫంగల్‌, యాంటి వైరల్గుణాలున్నాయి. 1. తులసి రసం,అల్లం రసం,తేనే కలిపి తీసుకుంటే మలబద్దక సమస్య నుండి బయట పడవచ్చు.