ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన సైన్యం కలిగిన అయిదు దేశాలు - వాటి బలగం  

Top-5 Powerful Military Countries In The World .. India In The List-indian Army,powerful In The World,russian Army,top-5 Military Countries,us,us Army

We are sleeping and we are doing our work. We sleep well without any fear of the night. This is the reason why this life is so safe, our army. Whether you know or not, our Indian Army is the world's third largest. And the fourth place in the strongest countries is our country. Advanced milels are our property. That's why Pakistan came to war. China stalled and clashed. According to Global Fire Power Rankings, Indian Army ranked four.

However, other countries are small in front of technology and arms near America. World's most powerful Army America owns The $ 689 billion budget is allocated to the US military. No one has come with this country, including China. These are all types of facilities and powerful accessories. Even though the population of soldiers is less than China, American military power is nowhere to be reached by another country.

. Our enemy is Pakistan's sixth largest army in the world. But it is surprising that in the ten countries with a strong army. That is not to underestimate Pakistan. Though India has many times in the hands of nuclear weapons, there are nuclear weapons in Pakistan. So it's also a dangerous country ..

However, without delay, to the first five countries in the world with a powerful army reputations, their budgets, see lots of force .. 1. America.

Power Index: 0.2475. Defense Budget: $ 689,591,000,000.

Military: 1,477,896. Labor force: 153,600,000.

Airborne: 15,293. Navy: 290.

Military rank - 2. .

2. Russia . Power Index: 0.2618.

Defense budget: $ 64,000,, 000,000. Military: 1,20,000.

మనం తెల్లారి నిద్రలేచి మన పనులు చేసుకుంటున్నాం. రాత్రి ఎలాంటి భయం లేకుండా సుఖంగా నిద్రపోతున్నాం. ఈ జీవితం ఇంత సురక్షితంగా ఉంది అంటే దానికి కారణం, మన సైన్యం...

ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన సైన్యం కలిగిన అయిదు దేశాలు - వాటి బలగం-Top-5 Powerful Military Countries In The World .. India In The List

మీకు తెలుసో లేదో కాని, మన భారత సైన్యం ప్రపంచంలోనే మూడోవ అతిపెద్దది. అలాగే శక్తివంతమైన సైన్యం కలిగిన దేశాల్లో నాలుగోవ స్థానం మన దేశానిది. అధునాతన మిసైల్స్ మన ఆస్తి.

అందుకే యుద్ధానికి వచ్చిన పాకిస్తాన్ తట్టుకోలేకపోయింది. గొడవకు దిగిన చైనా సర్దుకుంది. అందుకే గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ ర్యాంకుల ప్రకారం ఇండియన్ ఆర్మీ ప్రపంచ ర్యాంకు నాలుగు.

అయితే, అమెరికా దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ, అస్త్రాల ముందు మిగితా దేశాలు చిన్నగానే కనిపిస్తాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆర్మీ అమెరికా సొంతం. $689 బిలియన్ల బడ్జెట్ అమెరికా సైన్యానికి కేటాయిస్తుంది. ఈ బడ్జెట్ దరిదాపుల్లోకి, చైనాతో కలిపి ఏ దేశం రాలేదు.

అన్ని రకాల వసతులు, శక్తివంతమైన అస్త్రాలు వీరి సొంతం. చైనా కన్నా సైనికుల జనాభా తక్కువే అయినా, అమెరికా సైనిక శక్తి ఇప్పట్లో మరో దేశం అందుకోలేనంత ఎత్తులో ఉంది.

ఇక మన శత్రుదేశం పాకిస్తాన్ ది ప్రపంచంలో ఆరోవ అతిపెద్ద సైన్యం. కాని శక్తివంతమైన సైన్యం కలిగిన పది దేశాల్లో కూడా దీనికి స్థానం దక్కకపోవడం ఆశ్చర్యకరం. అలాగని పాకిస్తాన్ ని తక్కువ అంచనా వేయడానికి లేదు.

భారత్ చేతిలో పలుమార్లు పరాభావానికి లోనయినా, బయటి లెక్కలకి తెలియని అణుఅస్త్రాలు పాకిస్తాన్ అమ్ములపొదిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది కూడా ప్రమాదకరమైన దేశమే...

ఇక ఆలస్యం చేయకుండా, ప్రపంచంలో శక్తివంతమైన సైన్యం కలిగిన మొదటి అయిదు దేశాలు ఏంటో, వారి బడ్జెట్, బలగం ఏంతో చూడండి.

1. అమెరికా

పవర్ ఇండెక్స్ : 0.2475..

డిఫెన్స్ బడ్జెట్ : $689,591,000,000..

మిలిటరీ : 1,477,896..

లేబర్ ఫోర్స్ : 153,600,000..

వాయుసేన : 15,293..

నౌకాదళం : 290..

మిలిటరీ ర్యాంక్ – 2..

2. రష్యా

పవర్ ఇండెక్స్ : 0.2618..

డిఫెన్స్ బడ్జెట్ : $64,000,,000,000

మిలిటరీ : 1,20,000..

లేబర్ ఫోర్స్ : 75,3330,000..

వాయుసేన : 4,498..

నౌకాదళం : 224..

మిలిటరీ ర్యాంక్ – 5..

3. చైనా

పవర్ ఇండెక్స్ : 0.3351..

డిఫెన్స్ బడ్జెట్ : $129,22,000,000

మిలిటరీ : 2,285,000..

లేబర్ ఫోర్స్ : 795,500,000..

వాయుసేన : 5,048..

నౌకాదళం : 972..

మిలిటరీ ర్యాంక్ – 1..

4. ఇండియా

పవర్ ఇండెక్స్ : 0.4346..

డిఫెన్స్ బడ్జెట్ : $44,282,000,000

మిలిటరీ : 1,325,000..

లేబర్ ఫోర్స్ : 487,600,000..

వాయుసేన : 1,962..

నౌకాదళం : 170..

మిలిటరీ ర్యాంక్ – 3..

5. యునైటెడ్ కింగ్డమ్

పవర్ ఇండెక్స్ : 0.5185

డిఫెన్స్ బడ్జెట్ : $57,875,170,000..

మిలిటరీ : 224,500

లేబర్ ఫోర్స్ : 31,720,000..

వాయుసేన : 1,412..

నౌకాదళం : 77..