పళ్ళు ఆరోగ్యంగా,అందంగా ఉండాలంటే అద్భుతమైన చిట్కాలు  

పళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మన మొత్తం ఆరోగ్యం బాగుటుంది. అలాగే పళ్ళు అందంగతెల్లగా మెరిసిపోతూ ఉంటే ఆ ఆత్మవిశ్వాసం వేరు. పళ్ళు తెల్లగా ఉంటే మననవ్వినప్పుడు తెల్లని పళ్లవరసతో చూడముచ్చటగా ఉండి ఎదుటివారినఆకట్టుకోవచ్చు..

పళ్ళు ఆరోగ్యంగా,అందంగా ఉండాలంటే అద్భుతమైన చిట్కాలు-

ఇప్పుడు పళ్ళు అందంగా,ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఈ చిన్న చిన్చిట్కాలను పాటిస్తే సరిపోతుంది.

ప్రతి రోజు రెండు సార్లు తప్పనిసరిగా బ్రష్ చేయాలి. ముఖ్యంగా పళ్ళచిగుళ్ళను కలిసే చోట శుభ్రం చేయటం చిగుళ్ల సమస్యలు రాకుండజాగ్రత్తపడవచ్చు. మెత్తని కుచ్చు ఉన్న బ్రష్ ని ఎంపిక చేసుకోవాలి..

అలాగబ్రష్ ని మూడు నెలలకు ఒకసారి మార్చుతూ ఉండాలి.టూట్ పేస్ట్ ఎంపిక కూడా చాల ముఖ్యమే. మీ పళ్లకు సెట్ అయ్యే టూట్ పేస్టని మాత్రమే వాడాలి.

టీవీల్లో,న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చే ప్రకటనలను బట్టి టూటపేస్ట్ ని ఎంపిక చేసుకోకూడదు. మీ పంటి తత్వాన్ని బట్టి ఎంపిక చేసుకోవాలి.

పళ్ళ మధ్య ఇరుక్కున్న ఆహారపదార్ధాలను తొలగించటానికి పురిపెట్టిన దారంతపళ్ళ మధ్య శుభ్రపర్చే ఫ్లాసింగ్ విధానాన్ని అవలంబించాలి.

పళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆరోగ్యకరమైన డైట్ కూడా అవసరమే. చక్కర పదార్ధాలఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. చక్కెరలు ఎక్కువగా తీసుకుంటే నోటిలో బ్యాక్టీరియపెరిగి పంటి మీద ఎనామిల్ పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

కాబట్టి ఆరోగ్యకరమైఆహారం కూడా ముఖ్యమే.

ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి చెకప్ చేయించుకోవాలిఇలా చేయించుకోవటం వలన ఏమైనా పంటి సమస్యలు ఉంటే ప్రాధమిక దశలోనగుర్తించవచ్చు.