మీరు గురువారం పుట్టారా ...అయితే మీ జన్మ రహస్యం ఏమిటో తెలుసుకోండి  

Thursday Born People Are Like This-

గురువారం జన్మించిన వారిపై బృహస్పతి గ్రహం యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువగఉంటుంది. వీరు సాహసవంతులు,శ్రమ జీవులుగా ఉంటారు. ఏకాగ్రతతో పనులు చేయటవలన శత్రువులు ఎక్కువగా ఉంటారు..

మీరు గురువారం పుట్టారా ...అయితే మీ జన్మ రహస్యం ఏమిటో తెలుసుకోండి-

అయితే మీకు ఉన్న బుద్ధిబలం ముందు ఎవరనిలబడలేరు. మీరు చాలా గంభీరంగా ఉండుట వలన మిమ్మల్ని చూసి అందరు కాస్భయపడుతూ ఉంటారు.

మీ ఆలోచనలో ఉండే అర్ధాలతో ఎదుటివారు మీ పట్ల ఆకర్షితులు అవుతారు. మఆనందం,సరదాల కోసం చాలా విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తారు.

దాంతో మీ దగ్గర ధననిలవదు. మీకు చాలా ఎక్కువగా స్నేహితులు ఉంటారు. కానీ విశ్వాసంగా ఉండవారు మాత్రం చాలా తక్కువ.

మీరు మీకున్న వాక్ చాతుర్యంతో ఎక్కడైననెట్టుకురాగలరు. ఎవరికైనా సమస్యలు వస్తే వారికి బాగా సహాయపడతారు.

ఈ రోజు పుట్టిన ఆడవారైతే చాలా ప్రాశ్చాచ ధోరణిని కలిగి ఉంటారు.

లేకపోతపాతవారిగా ఉంటారు. వీరి వివాహం చాలా తొందరపాటు నిర్ణయం కారణంగజరుగుతుంది. ఆ తర్వాత బాధ పడతారు.

అందువల్ల తొందరపాటు లేకుండా అలోచించనిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కాస్త అహంకారం ఉండుట వలన వీరికి స్నేహితులు చాలతక్కువగా ఉంటారు. వీరికి హృదయ,చర్మ,కాలేయ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందిగురువారం,ఆదివారం,మంగళవారం మంచి రోజులు.

ఫిబ్రవరి 19 నుండి మర్చి దాకమంచి రోజులే. ఆగస్టు,జనవరి,ఫిబ్రవరి నెలలు మంచివి కావు. మధ్య వేలుకనీలమణి ధరించాలి.