తొలి ప్రేమ టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్   Tholi Prema Total Worldwide Collections     2018-03-20   03:05:51  IST  Raghu V

Nizam – 7.05 cr
Ceeded – 2.25 cr
UA – 3.00 cr
East – 1.80 cr
West – 1.21 cr
Krishna – 1.50 cr
Guntur – 1.40 cr
Nellore – 0.58 cr

Telangana and AP – 18.54cr

Karnataka + ROI – 1.44 cr
OS – 4.15 Cr

Total worldwide share – 24.18 cr

* HIT.

* Second biggest grosser in Varun Tej’s career after Fidaa.