తొలిప్రేమ మూవీ 5 డేస్ కలెక్షన్స్   Tholi Prema 5 Days Collections     2018-02-15   02:04:21  IST  Raghu V

Nizam – 4.82 cr
Ceded – 1.41 cr
UA – 1.87 cr
East – 1.05 cr
West – 0.83 cr
Guntur – 1.06 cr
Krishna – 0.99 cr
Nellore – 0.40 cr

Telugu states share – 12.43 cr

* Good 5 days. WW share crossed 15cr share mark.

* Heading towards breakeven and HIT status. Will end up as second biggest grosser in Varun Tej’s career.