తొలిప్రేమ ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్     2018-02-17   01:01:50  IST  Raghu V

Nizam – 5.56 Cr
Ceeded – 1.66 Cr
UA – 2.16 Cr
East – 1.14 Cr
West – 0.93 Cr
Krishna – 1.07 Cr
Guntur – 1.14 Cr
Nellore – 0.44 Cr

Telugu states share – 14.10 cr

Karnataka – 1.02 Cr
ROI – 0.30 Cr
Overseas – 2.67 Cr

Worldwide Total Share – 18.09 Cr

* HIT already. Recovered the investment on theatricals made by Dil Raju.

* Profits from today.