తొలి ప్రేమ 10 డేస్ కలెక్షన్స్     2018-02-20   05:16:39  IST  Raghu V

Nizam – 6.20 Cr
Ceded – 1.95 cr
Nellore – 0.50 cr
Guntur – 1.30 cr
Krishna – 1.24 cr
West – 1.05 cr
East – 1.38 cr
UA – 2.56 cr

Telugu states total share – 16.18 Cr

* Good 10 days. Breakeven done.

* WW share is above 22cr. HIT