దీపావళి రోజు ఈ మూడు దీపాలను వెలిగిస్తే దరిద్రం వదిలి లక్ష్మి కటాక్షం కలుగుతుంది  

This Deepam On Deepavali Can Make You Rich-

దీపావళి అనగానే చిన్నా పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అలాగే వయస్సుతో సంబంధలేకుండా అందరూ ఆనందంగా చేసుకుంటారు. ఆ రోజు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి కొత్బట్టలు కట్టుకొని లక్ష్మీదేవి పూజ చేసుకొని సాయంత్రం సమయంలో దీపాలవెలిగించి టపాసులు కాల్చుతారు. ప్రజలను పీడిస్తున్న నరకాసురుని సత్యభాచంపిన ఆనందంలో ఈ దీపావళి పండుగను జరుపుకుంటున్నాం..

దీపావళి రోజు ఈ మూడు దీపాలను వెలిగిస్తే దరిద్రం వదిలి లక్ష్మి కటాక్షం కలుగుతుంది-

అయితే దీపావళి రోజున చేయవల్సిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి. వాటిని చేస్తదరిద్రం వదిలి అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. దీపావళి రోజున దీపాలు చాలదీపాలను వెలిగిస్తూ ఉంటాం.

అయితే ముఖ్యంగా మూడు దీపాలను వెలిగించాలిముందుగా మూడు ప్రమిదలలో ఆవు నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనె వేసి మూడు ఒత్తులవేయాలి.మొదటి దీపం కింద నువ్వులు వేసి వెలిగించాలి. ఈ దీపం మన పెద్దల కోసంచనిపోయిన మన పెద్దలు దీపావళి రోజున ఈ దీపం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు.

దీపం మన పెద్దలకు చేరి మనల్ని సంతోషంగా ఉండమని ఆశీర్వదిస్తారు. ఇక రెండదీపం కింద ఉప్పు వేసి వెలిగించాలి. ఈ దీపం మృత్యు భయాన్ని తరిమకొడుతోంది.

మూడో దీపం కింద బియ్యం వేసి వెలిగించాలి. ఈ దీపం మకులదైవానికి చేరుతుంది. ప్రమిదలో మూడు ఒత్తులు వేసి దీపారాధన చేయటం వలదరిద్రం పోయి లక్ష్మి కటాక్షము కలుగుతుంది.