మంగళవారం చేయదగిన,చేయకూడని పనులు ఏమిటి?  

Things To Do And Not To Do On Tuesday-

మంగళ వారం కుజునికి సంకేతం. కుజుడు ధరిత్రీ పుత్రుడు. కుజగ్రహం భూమపరిమాణం కన్నా దాదాపు సగం చిన్నదిగా ఉంటుంది..

మంగళవారం చేయదగిన,చేయకూడని పనులు ఏమిటి?-

భూమిపై నివసించే వారికకుజగ్రహ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుజుడు కలహాలకుప్రమాదాలకు,నష్టాలకు కారకుడు. అందువల్ల కుజగ్రహ ప్రభావం ఉండే మంగవారంనాడు శుభ కార్యాలను సాధారణంగా తలపెట్టరు.

ఈ రోజున గోళ్ళకత్తిరించడం,క్షవరం మొదలైన పనులు చేయకూడదు. మంగళ వారం నాడు అప్పు ఇస్తే డబ్బు తిరిగి రావడం చాలా కష్టం. అప్పుతీసుకున్నట్లైతే అది అనేక బాధలకకారణమై తీరకుండా మిగిలే ప్రమాదం ఉంది.

దైవ కార్యాలకూ,విద్యా ,వైద్య పరమైఋణాలకు ఇది వర్తించదు. మంగళ వారం నాడు కొత్త బట్టలు వేసుకోరాదుతలస్నానము చేయకూడదు. ముఖ్యమైన ప్రయాణాలు చేయవలసి వస్తే భగవంతునధ్యానించి ప్రయాణం సాగించాలి.

మంగళవారం ఉపవాసం చేసేవారు రాత్రిపూట ఉప్పవేసిన పదార్థాలు తినరాదుమంగళవారం చేయదగిన పనులుమంగళవారం ఆంజనేయుని ధ్యానించడం వల్ల ధైర్యం చేకూరుతుంది. సుబ్రహ్మణ్స్వామి ఆరాధన చేయడం వల్ల కుజగ్రహ ప్రభావం కారణంగా కలిగే అనేక ప్రమాదాలననివారించవచ్చు. మంగళవారం కాళికాదేవిని ధ్యానించడం వలన శత్రువుల పై జయకలుగుతుంది. కుజునికి ప్రీతిపాత్రమైన ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం, ఎరుపరంగు పువ్వులతో ఇష్టదైవాన్ని పూజించడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది.

జాతకం లకుజగ్రహం వక్ర దృష్టితో చూస్తున్నట్లైతే ఎరుపు వస్త్రాలు ధరించరాదుహనుమంతుడిని సిందూరం తో పూజించడం వల్ల లేదా సుబ్రమణ్య స్వామి కి పదకొండప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల దోష ప్రభావం తగ్గుతుంది.