2018 ఉగాది నుండి ఈ రెండు రాశుల వారికీ వద్దన్న డబ్బే  

These Zodiac Signs People Will Get Luck-

ఉగాది అంటే తెలుగువారికి ఇష్టమైన పండుగ. ఆ రోజు నుంచి కొత్త సంవత్సరప్రారంభం అవుతుంది. ఆ రోజున తప్పనిసరిగా ఉగాది పచ్చడి తిని పంచాంగ శ్రవణచేస్తాం...

2018 ఉగాది నుండి ఈ రెండు రాశుల వారికీ వద్దన్న డబ్బే-

ఆ రోజు ఉదయాన్నే లేచి తలస్నానము చేసి గుమ్మాలకు మామిడి తోరణాలకట్టి కొత్త బట్టలు వేసుకొని సంవత్సరం అంతా ఉగాది పచ్చడిలానే అన్నరుచులతో కమ్మగా ఉండేటట్టు చూడమని ఆ దేవుడిని వేడుకుంటాం. ఉగాది రోజు తరాశికి ఆదాయ వ్యయాలు,అవమానం,రాజ పూజ్యం ఎలా ఉందో ప్రతి ఒక్కరు చూసుకుంటఉంటారు. అయితే 2018 ఈ ఉగాదికి రెండు రాశుల వారికి బాగా కలిసివచ్చఅదృష్టం తన్నుకువస్తుందట. ఆ రాశుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

తుల రాశి ,సింహ రాశి.ఈ రాశులవారికి ఉగాది తర్వాత అద్భుతమైన ఫలితాలరావటమే కాకుండా అదృష్టం కూడా తోడు కానున్నది. వీరికి నవగ్రహ శాంతి చాలఅవసరం.

అందువల్ల నవగ్రహ స్త్రోత్రం చదవాలి. ఈ రాశుల వారికీ ఎంత ఆదాయవచ్చిన ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. వీరి ఖర్చులను అదుపులపెట్టాలంటే నవగ్రహ శాంతి తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

వీరు సోమవారం శివాలయానికి వెళ్లి పూజ చేయాలి. అలాగే నవగ్రహాల చుట్టప్రదక్షిణ చేయాలి. ఇలా చేస్తే వీరికి ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురు అయినా చేసపనిలో విజయం లభిస్తుంది.

అలాగే చేతిలో ఎప్పుడు డబ్బు పుష్కలంగా ఉంటుందివీరికి చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటసరిపోతుంది. పెద్దగా కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు.

ఏది ఏమైనా ఉగాది తర్వాత నుంచి ఈ రెండు రాశుల వారికి బాగా అదృష్టం కలిసవచ్చి పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది.