ఈ రాశుల వారికి కష్టాలు ఎక్కువా... ఆ రాశులు ఏమిటో తెలుసుకోండి  

These Zodiac Signs Facing More Problems-

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జాతకం చూపించుకొని దాని ప్రకారం నడుచుకునవారు చాలా మంది ఉన్నారు.ప్రతి మనిషి పుట్టిన నక్షత్రం,రాశిని బట్టజాతకం చెప్పుతూ ఉంటారు.కొంతమందికి మంచి ఫలితాలు రావచ్చు.కొంతమందికకొంచెం నిరాశను కూడా కలిగించవచ్చు.

These Zodiac Signs Facing More Problems- తెలుగు భక్తి కళ ఆద్యాధమిక ప్రసిద్ధ గోపురం పండగలు పూర్తి విశేషాలు -These Zodiac Signs Facing More Problems-

శని రాశులకు అనుగుణంగా ఉంటే చాలా మంచచేస్తాడు.అదే వ్యతిరేక ప్రభావంతో ఉంటే మాత్రం విపరీతమైన చెడకలుగుతుంది.ఈ శని ప్రభావము మూడు రాశులపై ఎక్కువగా ప్రభావం ఉంటుందిఅందువల్ల మొత్తం 12 రాశుల్లో ఈ మూడు రాశుల వారికీ కష్టాలు ఎక్కువగఉంటాయి.ఆ రాశులు ఏమిటో ఆ కష్టాలు ఏమిటో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మిధున రాశిఈ రాశివారు ఏదైనా పని ప్రారంభించినప్పుడు పూర్తి కాకుండా మధ్యలోనఆగిపోతుంది.శని ప్రభావంతో ఏ పని ముందుకు వెళ్ళదు.ఏ పని చేసిన శని అడ్డపడుతూ ఉంటాడు.ఆర్ధికంగా కూడా స్థిరత్వం ఉండదు.

కొంతమందికి అయితపరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి.అంతేకాకుండా మిధున రాశి వారఎట్టిపరిస్థితిలోను సహనం కోల్పోకూడదు.

కర్కాటక రాశిఈ సంవత్సరం కర్కాటక రాశివారికి శని ఏడోవ స్థానంలో ఉంటాడు.ప్రతి క్షణం రాశివారిని శని వెంటాడుతు వేధిస్తూ ఉంటాడు.

మీరు చేసే ప్రతి పనిలఅవరోధాలను,అడ్డంకులను సృష్టిస్తూ ఉంటాడు.మీకు ఏదొక సమస్య వస్తూనఉంటుంది.మీరు ఒక క్షణం కూడా సంతోషంగా ఉండలేరు.అందువల్ల మీరు కొన్నరోజుల పాటు ఆందోళన పడకుండా ఓపికగా ఉండాలి.

ధనస్సు రాశిమిధున రాశి,కర్కాటక రాశి వారితో పోలిస్తే ధనస్సు రాశి వారికీ శని ప్రభావకాస్త తక్కువగానే ఉంటుంది.ఈ రాశిలో బృహస్పతి ఉండటం వలన శని ప్రభావకొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది.కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి.మీరు చేసపనిలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయినా మొత్తం మీద పనిని కంప్లీటచేయగలుగుతారు.

ఈ మూడు రాశుల వారు కాలభైరవ అష్టకాన్ని ప్రతి రోజు 11 సార్లు పఠించాలిఇలా మూడు నెలల వరకు చేస్తూ ఉండాలి.