పంచామృతంలో వున్న ఔషధగుణాలు  

The Undertones Of Panchamrutham-

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏ శుభకార్యం వచ్చిన ముందుగా పంచామృతాలనఉపయోగిస్తారు. అంతేకాక గుడిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకు పంచామృతాలనఇవ్వటం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం. స్వచ్ఛమైన ఆవుపాలు, తీపిగా వున్న పెరుగుస్వచ్ఛమైన నేయి, తేనె, పంచదార మిశ్రమంను పంచామృతం అని అంటారు...

పంచామృతంలో వున్న ఔషధగుణాలు-

పంచామృతంలో ఉండే ఐదు పదార్ధాలలో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వాటగురించి తెలుసుకుందాం.ఆవుపాలు
పెరుగు

నెయ్యి
తేనే

తేనెలో ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉండుట వలన జీర్సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది.పంచదార