ముత్తైదువుల‌కు తాంబూలం ఇచ్చేట‌ప్పుడు అందులో ఏఏ వ‌స్తువులు ఉండాలో తెలుసా  

The Significance Of Thamboolam-

సాధారణంగా మహిళలు ఎక్కువగా తడిలో తిరుగుతూ ఉంటారు.దాంతో దగ్గు,జలుబమరియు గొంతు సంబంధమైన సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి.అందువల్ల కాళ్లకు పసుపరాసుకోవాలి.మరొకటి తాంబులం.తాంబులం వేసుకుంటే నాలుక మీద ఉన్న చిన్చిన్న బొడిపెల రిషి గుణాన్ని తగ్గించటానికి సహాయపడుతుంది.తమలపాకులసున్నం,వక్క కలిపి తింటే నాలుకకు సంబందించిన సమస్యలు తగ్గుతాయి.

తమలపాకులో 13 రకాల వ్యాధులను తగ్గించే గుణాలు ఉన్నాయి.అందువల్ల మపెద్దవారు ముత్తైదువుల‌కు తాంబూలం ఇచ్చే సమయంలో కాళ్లకు పసుపు రాసతాంబులంలో ఆకు, వ‌క్క, సున్నం మ‌రియు రెండు అర‌టిపండ్లు, పూలు మ‌రియజాకెట్టు ఉండేలా చూసుకోవాలని చెప్పుతారు.

The Significance Of Thamboolam- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) The Significance Of Thamboolam---

తాంబూలం ఇచ్చేట‌ప్పుడు వారికకుంకుమ బొట్టు పెడుతూ తాంబూలం వారికి ఇవ్వాలి.ఏది ఏమైనా మన పెద్దలచెప్పిన విషయాలలో సంప్రదాయం మరియు ఆరోగ్యం దాగి ఉంటుందని గ్రహించాలి.