2018"ఉగాది"తర్వాత ఈ రాశివారికి పట్టిందల్లా బంగారమే! ఎలాగో చూడండి...!  

The Most Luckiest Rasi After This Ugadi 2018-

ఈ ఉగాది తర్వాత 12 రాశుల్లో ఒక రాశి వారు ఏమి చేసిన బాగా కలిసివస్తుందిఒక రకంగా చెప్పాలంటే పట్టిందల్లా బంగారమే అని చెప్పవచ్చు. ఈ రాశి వారచిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చిన వాటిని చాలా సులభంగా దాటేస్తారు. అలాగే ఉగాదికి ముందు ఉన్న సమస్యలు అన్ని సమసిపోతాయి. జీవితంలో బాగా స్థిరపడఉన్నతస్థితికి వెళ్లే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి..

2018"ఉగాది"తర్వాత ఈ రాశివారికి పట్టిందల్లా బంగారమే! ఎలాగో చూడండి...!-

ఆ రాశి ఏమిటా అనఆలోచిస్తున్నారా? ఆ రాశి తులా రాశి.

తులా రాశి వారికీ ఏలినాటి శని తొలగిపోవటం వలన శని బలమైన స్థానంలో ఉండఅనుకున్న అన్ని పనులను జరిగేలా చేస్తాడు. ఏ పని చేస్తూ ఉన్న వారిదే పచేయి అవుతూ ఉంటుంది.

అలాగే కీర్తి ప్రతిష్ఠలు,ప్రశంసలు వీరికి ఎక్కువగదక్కుతాయి.

తులా రాశి వారు ఇప్పటివరకు స్థిరపడని వారు కూడా ఈ ఉగాది తర్వాత బాగస్థిరపడతారు. అంతేకాకుండా వారి మనస్సులో ఉండే కోరికలు కూడా నెరవేరతాయి.

తులా రాశి వారికీ ఉగాది తర్వాత 12 నెలల పట్టిందల్లా బంగారమా అన్నట్టుగపరిస్థితి ఉంటుంది.మిగతా రాశులతో పోలిస్తే తులా రాశి వారికి జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందిశని మంచి స్థానంలో ఉండటం వలన వీరి జీవితం బాగుంటుంది. ఈ రాశి వారరాహువు,కేతువుకి సంబంధించి ఆదివారం నల్లని మినుములు దానం ఇవ్వటం కానలేదా మినప గారెలను పేదవారికి పంచిపెట్టటం,మంగళవారం పాత బట్టలనపంచిపెట్టటం వంటివి చేస్తే రాహువు,కేతువు కారణంగా వచ్చే సమస్యలతొలగిపోతాయి.

ఈ రాశి వారు పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనాలు జరుగుతాయి.

అలాగే పెళ్లి కానవారికి ఈ ఉగాది తర్వాత పెళ్లి అవుతుంది. అంతేకాక నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగవస్తుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్స్ వస్తాయి.

ఇలా వారి జీవవిధానంలో ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి.