2018"ఉగాది"తర్వాత ఈ రాశివారికి పట్టిందల్లా బంగారమే! ఎలాగో చూడండి...!     2018-03-12   01:06:13  IST  Raghu V

ఈ ఉగాది తర్వాత 12 రాశుల్లో ఒక రాశి వారు ఏమి చేసిన బాగా కలిసివస్తుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పట్టిందల్లా బంగారమే అని చెప్పవచ్చు. ఈ రాశి వారు చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చిన వాటిని చాలా సులభంగా దాటేస్తారు. అలాగే ఈ ఉగాదికి ముందు ఉన్న సమస్యలు అన్ని సమసిపోతాయి. జీవితంలో బాగా స్థిరపడి ఉన్నతస్థితికి వెళ్లే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆ రాశి ఏమిటా అని ఆలోచిస్తున్నారా? ఆ రాశి తులా రాశి.

తులా రాశి వారికీ ఏలినాటి శని తొలగిపోవటం వలన శని బలమైన స్థానంలో ఉండి అనుకున్న అన్ని పనులను జరిగేలా చేస్తాడు. ఏ పని చేస్తూ ఉన్న వారిదే పై చేయి అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే కీర్తి ప్రతిష్ఠలు,ప్రశంసలు వీరికి ఎక్కువగా దక్కుతాయి.

తులా రాశి వారు ఇప్పటివరకు స్థిరపడని వారు కూడా ఈ ఉగాది తర్వాత బాగా స్థిరపడతారు. అంతేకాకుండా వారి మనస్సులో ఉండే కోరికలు కూడా నెరవేరతాయి. ఈ తులా రాశి వారికీ ఉగాది తర్వాత 12 నెలల పట్టిందల్లా బంగారమా అన్నట్టుగా పరిస్థితి ఉంటుంది.