రాశుల ప్రకారం మీలో ఉండే లోపాలు... సరిదిద్దుకుంటే విజయము మీ సొంతం...ఎలా?  

The Dark Side Each Zodiac Sign-

It is natural that they have every error. At times, the inside may cause many problems. If you know that error, you will be in the forefront.

This constituency makes a misunderstanding of each other. They behave like a little child .. Taurus.

This constituency does not listen to their words. What they do is exactly what they do. They are stubborn and are somewhat lazy. There is a lot of pride.

They are very special. They are talking about what other people are listening to. Other people have a little bit of trouble. They believe everyone quickly. .

Cancer. They are always moody because of the emotions they have. Someone can not bear the small word Anna. They are very cowardly.

Simha Horoscope. They want to be very special. They are proud of themselves. Anyone who is ignorant or neglected has the idea of having someone else in trouble.

Virgo. This horoscope is feeling as great as they are. The tribe will be filing that there are no good people like him. This makes them decent.

Libra They are suspicious of everything. Even the decision to make a decision is very difficult. Very small things are suffering.

Vrscikarasi. If this person does not make any mistake, there is no forgiveness. This is the subject of the mind and puts the person in trouble.

ఒక్కో రాశి వారికి ఒక్కో లోపం ఉండటం సహజమే. ఒక్కోసారి ఆ లోపల కారణంగఎన్నో ఇబ్బందులను పడవలసి రావచ్చు. మీ రాశి ప్రకారం ఆ లోపాన్నతెలుసుకుంటే ముందే జాగత్త పడవచ్చు..

రాశుల ప్రకారం మీలో ఉండే లోపాలు... సరిదిద్దుకుంటే విజయము మీ సొంతం...ఎలా?-

మేషఈ రాశి వారు ప్రతి చిన్న విషయానికి అలిగి అవతలి వ్యక్తిని అపార్ధచేసుకుంటారు. వీరు కాస్త చిన్న పిల్లల మాదిరిగా ప్రవర్తిస్తుంటారు.వృషభఈ రాశి వారు ఎదుటి వారి మాటను అసలు వినరు.

వీరికి ఏది నచ్చితే అదచేస్తారు. అలాగే మొండి పట్టుదల,కాస్త సోమరితనం ఉంటాయి. కాస్త గర్వం కూడఎక్కువే.

మిధున రాశఈ రాశి వారు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. వీరు అవతలి వ్యక్తులు వింటున్నారఅనేది చూసుకోకుండా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. దాంతో అవతలి వ్యక్తులు కాస్ఇబ్బంది పడతారు.

వీరు అందరిని తొందరగా నమ్మేస్తారు.కర్కాటకఈ రాశి వారికి భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉండుట వలన ఎప్పుడు మూడీగా ఉంటారుఎవరైనా చిన్న మాట అన్నా తట్టుకోలేరు. వీరు చాలా పిరికిగా ఉంటారు.

సింహ రాశఈ రాశి వారు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. వారి గురించి వారగొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వీరిని ఎవరైనా పట్టించుకోకున్నానిర్లక్ష్యం చేసినా అవతలి వ్యక్తిని ఎలాగైనా సరే ఇబ్బందుల్లో పడేయాలనఆలోచన కలిగి ఉంటారు.

కన్ఈ రాశి వారు తనే గొప్ప అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. తన వంటి మంచివాళ్ళు ఎక్కఉండరని తెగ ఫిల్ అవుతూ ఉంటారు. దాంతో వీరికి మర్యాద తగ్గుతూ ఉంటుంది.

తుల రాశఈ రాశి వారు ప్రతి విషయంలోనూ సందేహంగా ఉంటారు. నిర్ణయం తీసుకోవటానికకూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. చాలా చిన్న విషయాలకే ఇబ్బంది పడుతఉంటారు.

వృశ్చికరాశఈ రాశి వారు ఎదుటి వ్యక్తి ఏదైనా తప్పు చేస్తే క్షమించే గుణం అసలు ఉండదుఈ విషయాన్నీ మనస్సులో పెట్టి ఎదుటి వ్యక్తిని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తఉంటారు.ధనుస్సఈ రాశి వారు విసుగు ఎక్కువగా ఉండుట వలన ఏ పని మీద శ్రద్ద ఉండదు. ప్రతచిన్న విషయానికి నిరాశ పొందుతారు.

అందువల్ల వీరు చేసే ఏ పనిలోనూ అంతగరాణింపు ఉండదు.మకరమకరరాశి వారిలో ప్రతికూలత ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు ఎలాంటి కారణం లేకుండానకోపానికి గురవుతుంటారు.

వీరి ఎక్కువగా నెగెటివ్ గా ఆలోచిస్తారు.కుంభరాశకుంభరాశి వారు ఇతరుల లోపాల్ని ఎత్తి చూపుతారు. కానీ వారి లోపాల్నమాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలోను పట్టించుకోరు.

అంతేకాకుండా వీరు అవతలవ్యక్తి చెప్పేది కూడా వినరు. వాళ్లకు తోచిందే మాట్లాడుతూ ఉంటారు.మీనరాశమీనరాశి వారు అప్పడప్పుడు అసహనానికి గురవుతుంటారు.

వీరు చిన్నచిన్విషయాలకే కుంగిపోతుంటారు. చాలా మంచితనంతో ప్రవర్తించాలనుకుంటారు. ఇతరులపకుట్రులు పన్నలేరు.

ఏదైనా డైరెక్ట్ గా చెప్పటంతో వీరు ఇబ్బందులు పడాల్సవస్తుంది.