వైసీపీ నాయకులకి ఖాకీ ప్రతాపం! ప్రచారంలో పాల్గొనకుండా హౌస్ అరెస్ట్! Telugu Telivisio TV Anchors Profile & Biography

ఏపీలో వైసీపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా రావాలి జగన్, కావాలి జగన్ అంటూ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వుంది. వాటి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వైఫల్యాలని ప్రజలలోకి తీసుకెళ్ళి...