మంచి మరియు చెడు మధ్య వ్యత్యాసం కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్‌లో నటించిన యంగ్ సెలబ్రిటీలందరూ సక్సెస్.. ఆ ఒక్కరు తప్ప..??